IDEES CLAU PER PREPARAR LA SEQÜÈNCIA DELS PROJECTES

Prèviament vàrem dedicar una sèrie d’articles a explicar, amb exemples i consells, les diferents fases de les quals consta un projecte educatiu: la fase inicial, la fase de desenvolupament, i la fase final o de síntesi.

A l’inici d’aquest nou curs, hem volgut recollir les principals idees d’aquests articles i recordar les claus per tenir en compte a l’hora de dissenyar i implementar un projecte educatiu a la nostra aula. Comencem? Som-hi!

La fase inicial 

La fase inicial d’un projecte té com a finalitat preparar a l’alumnat per a l’aprenentatge.  Per a això, és important que les activitats que proposem siguin:

 • Activitats per presentar el projecte de forma motivadora.
 • Activitats «què sabem?».
 • Activitats «què volem saber?».

Partint d’aquests requisits, en el moment de dissenyar les activitats per a aquesta primera fase és important tenir en compte algun dels següents consells:

-Preparar una conversa inicial amb els i les alumnes sobre el tema que anem a treballar. D’aquesta forma, identificarem els seus coneixements previs i, alhora, fomentarem la seva motivació per conèixer coses noves.

-Utilitzar un esquema visual o mapa conceptual per definir tot el que volem aprendre. L’esquema serà de gran ajuda per a l’alumnat i, a més, ens permetrà comprovar els progressos realitzats durant tot el projecte.

La fase de desenvolupament

Després de la fase inicial del projecte, és el moment de plantejar les activitats de la fase de desenvolupament. Les activitats proposades haurien de complir els següents requisits:

 • Delimitar les informacions necessàries pel projecte.
 • Planificar la recollida d’informació.
 • Cerca sistemàtica d’informació.
 • Tractament de la información.

La fase de desenvolupament, com recordareu, sol ser la més llarga del projecte i on es concentren la majoria de les activitats d’aprenentatge. Tenir en ment aquests requisits a l’hora de dissenyar les tasques és molt important. Per a això, us oferim els següents consells:

-Establir preguntes concretes que serveixin d’ajuda a l’alumnat per guiar la recerca i que puguin ser respostes de forma clara.

-Utilitzar recursos i fonts d’informació diversos: la biblioteca del centre escolar o de la localitat, professors especialistes, aula d’informàtica, museus, centres d’interpretació, etc.

-Implicar a les famílies en les tasques de recerca, de manera que puguin ajudar als seus fills i filles i s’impliquin en el procés educatiu.

La fase final

Si la fase inicial busca preparar als alumnes per a l’aprenentatge, la fase final està enfocada a fixar els aprenentatges i ajudar a l’alumnat a reflexionar sobre el procés. Per a això, les últimes activitats del projecte haurien de tenir en compte aquests dos requisits:

 • Compartir la informació.
 • Reflexionar sobre el propi aprenentatge.

Al moment de preparar les activitats corresponents a aquesta fase, hem de tenir en compte que aquestes activitats ajudin a complir aquests dos requisits. Per a això, us proposem uns consells que us poden ser d’ajuda per a aquesta tasca:

-Confeccionar una presentació visual dels aprenentatges realitzats. Aquesta presentació pot ser en forma de mural, maqueta, pòster, exposició de dibuixos…, i es pot aprofitar perquè l’alumnat expliqui els seus resultats a altres classes i grups.

-Organitzar un debat en classe, que podria ser la continuació del debat inicial, mitjançant el qual els i les alumnes puguin explicar el que han après i quines activitats els han semblat més interessants o els han ajudat a aprendre alguna cosa nova.

Esperem haver-vos ajudat amb aquest article a refrescar algunes idees de cara a reprendre el treball per projectes per a aquest nou curs. Recordeu que aquests consells són orientatius i que podem aprofitar-los tal com us els expliquem o bé adaptar-los perquè s’ajustin millor a les vostres necessitats.

Si teniu altres idees i consells que vulgueu compartir amb uns altres profes, no dubteu a deixar-los en la secció de comentaris. Que gaudiu amb els vostres projectes!

GUIA PER PREPARAR L’INICI DE CURS AMB LA METODOLOGIA DE TREBALL PER PROJECTES

Ara que comencem un nou curs és necessari revisar la nostra programació, preparar els espais de treball i organitzar la comunicació amb les famílies. En aquest article volem donar algunes claus que ens ajudaran a la seva planificació. Idees clau per a la programació dels projectes

Encara que a Santillana Projectes se segueix una seqüència lògica i una programació dels elements didàctics (objectius, continguts, etc.), és important que abans d’iniciar qualsevol projecte pensem en els possibles condicionants que puguin sorgir.

 • En quin moment del curs hem d’utilitzar els projectes? El moment idoni per aplicar un projecte o un altre dependrà de la temàtica d’aquest i del context del centre. Per exemple, el projecte «L’abella» potser tingui sentit a la classe si es programa per a primavera i es relaciona amb l’excursió del tercer trimestre. Així doncs, l’elecció del projecte i la seva temporalització dependran de la nostra creativitat per vincular-los amb el que fem al centre (excursions, activitats culturals, jornades solidàries, esdeveniments anuals, etc.) i amb les característiques d’aquest (entorn geogràfic, condicions meteorològiques, etc.).
 • Quant de temps durarà cada projecte? Tot dependrà del tipus d’aplicació que fem dels projectes, és a dir, si seguim el projecte tal com apareix a la guia docent o si anem a complementar-ho amb altres activitats (experiments, visites, exposicions, etc.). Una vegada seleccionades les temàtiques dels projectes que poden tenir major vinculació amb els nostres alumnes i el nostre centre, hem de pensar si proposarem noves activitats i, per tant, el conjunt del projecte ens ocuparà més temps de l’estipulat en la guia docent.

Idees clau per preparar els espais de treball

A l’article «Com distribuir els espais en el treball per projectes en Educació Infantil» ja es van oferir algunes indicacions sobre com organitzar l’aula i preparar-la pels projectes, per la qual cosa abans d’iniciar qualsevol projecte haurem de pensar en:

 • Quins espais de treball necessitarem? Si revisem els projectes, veurem que hi ha diferents modalitats de treball: alguns són individuals, uns altres són per treballar en grups, uns altres per debatre i xerrar en gran grup, uns altres per moure’ns o experimentar, etc. Si anticipem aquests diferents tipus de treball, podrem establir zones dins de la nostra aula per dedicar-nos a l’assemblea, al treball en les taules o al treball experimental, per exemple.
 • Com ajuda l’ambientació de l’aula al projecte? Per iniciar els projectes necessitarem posar a les i els nostres alumnes en el context i la situació del que van a viure. Per a això podem decorar i ambientar l’aula segons la temàtica del projecte. En cas que anem a realitzar els projectes, hem de preveure els materials que necessitarem, estimar el temps de crear les decoracions, etc.

A l’article «CEIP Padre Manjón, un centre amb experiència en projectes» tenim un excel·lent exemple sobre l’ambientació de les aules.

IDEA! Podems animar als alumnes majors (fins i tot, als alumnes de Primària o Secundària) perquè ens ajudin a preparar la decoració de l’aula. Això es pot plantejar com a repte o fins i tot com un petit projecte per a ells.

Idees clau per explicar a les famílies la nova metodología

Sobre aquest tema també us hem donat algunes indicacions en altres articles, per exemple, a «Explicar el treball per projectes en la reunió amb les famílies». Per aquesta raó, aquí únicament us recordarem les idees més importants a tenir en compte quan expliquem a les famílies que anem a treballar per projectes:

 • Explicar per què apliquem aquesta metodologia i què suposa per a l’aprenentatge dels seus fills i filles.
 • Presentar els projectes que anem a aplicar durant el curs.
 • Sol·licitar la seva col·laboració per reforçar l’aprenentatge en cada projecte i explicar-los que, per a això, a cada moment se’ls facilitarà una nota informativa amb els materials que poden aportar o preguntes que poden fer als seus fills i filles mentre treballen amb un tema determinat.
 • Explicar com es realitzarà l’avaluació amb aquesta metodologia i explicar què avaluem, és a dir, que no avaluem únicament el coneixement sobre l’entorn o els conceptes, sinó també com els alumnes i alumnes aprenen, col·laboren, participen, actuen, etc.

A mesura que anem sent uns experts en l’aplicació dels projectes, tots aquests passos els desenvoluparem amb agilitat.

Feliç curs a tots i totes!

 

 

 

COM COMENÇAR A TREBALLAR PER PROJECTES DESPRÉS DE L’ESTIU

Benvinguts a un nou curs replet d’aventures amb els nostres projectes!

El nostre alumnat està impacient per saber quines noves aventures li esperen al llarg del nou any i què millor que començar a treballar per projectes per aprofitar al màxim les experiències que ha tingut aquest estiu.

Com a mestres, podem enllaçar aquestes experiències amb els projectes que hem decidit treballar perquè tot sigui molt més significatiu per als nostres alumnes. Per això, en aquest article anem a donar-vos pautes sobre com dur-ho a terme.

Per començar…

Una opció per iniciar els projectes i connectar-los amb les experiències dels i les nostres alumnes és demanar-los que ens expliquin, representin o dibuixin què han fet aquest estiu. A partir de les seves pròpies experiències podrem fer connexions amb l’aigua, si ens expliquen que han anat a la platja, a la piscina, a visitar un llac, o si els ha plogut, etc., o amb els llocs que han visitat.

Aquestes dues temàtiques seran molt fàcils de vincular amb els projectes «L’aigua» i «La volta al món».

Projecte «L’aigua»

Per treballar el projecte «L’aigua» podem començar amb una pregunta al fil de l’estiu…

«Sabeu què anem a treballar aquests dies? Anem a descobrir moltes coses sobre un element en el qual heu jugat molt. Podeu imaginar-vos de què es pot tractar?».

Així anirem enllaçant el projecte d’una forma fàcil i pràctica, començant a mobilitzar els seus cervells.

També podem demanar-los que expliquin quins fenòmens atmosfèrics han vist en les seves vacances i en quins estava present l’aigua.

Projecte «La volta al món» 

En el cas del projecte «La volta al món», pot ser interessant parlar d’on han estat, quins viatges han fet, quines coses han après viatjant i coneixent altres ciutats…

Podem fer un llistat de totes les ciutats i/o llocs on han estat i situar-les en un mapa. Us proposem diverses opcions:

    1.Un mapa en grandària real, en el qual l’alumnat pugui posar la seva foto o un cartell amb el seu nom i on ha estat. D’aquesta forma, els i les alumnes podran explicar algunes coses que han après d’aquest viatge. Com a acció prèvia, es pot demanar que per a la sessió portin un objecte, una fotografia o el nom del lloc que han visitat en les seves vacances, i, segons els llocs visitats pels nostres alumnes, prepararem un mapa del món o un mapa d’Espanya.

     2. Mapa de la terra. Depenent dels llocs que vagin dient els i les alumnes, ens anirem situant físicament en el lloc on cada alumne o alumna hagi passat les seves vacances. D’aquesta manera, observarem les distàncies a les quals ha estat cadascun en vacances, de forma visual i interactiva, aprofitant també perquè ens expliquin què han vist, conegut o après d’aquest lloc.

Si utilitzem aquest tipus d’activitats abans de començar els projectes, estem partint de situacions reals i experiències viscudes per treballar la temàtica curricular que ens hàgim proposat.

Així, també, complim amb els objectius didàctics que es proposen en els projectes:

 1. Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció, i aprendre a respectar les diferències.
 2. Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social. Conèixer i apreciar algunes de les seves característiques i costums i participar activament, de forma gradual, en activitats socials i culturals de l’entorn.
 3. Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals.
 4. Desenvolupar les seves capacitats afectives.
 5. Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conflictes.
 6. Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.
 7. Iniciar-se en les habilitats lògic-matemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritme.D’aquesta forma, els projectes adquireixen més significatividad per al nostre alumnat, encara que segur que vosaltres també teniu moltes idees per connectar els projectes amb les experiències estiuenques de l’alumnat. Ens posem a treballar?

*Objectius extrets de la programació del projecte «La volta al món».

D’aquesta forma, els projectes adquireixen més significatividad per al nostre alumnat, encara que segur que vosaltres també teniu moltes idees per connectar els projectes amb les experiències estiuenques de l’alumnat. Ens posem a treballar?

TORNEM AL SETEMBRE

Ja queden pocs dies perquè aquest curs acabi i, sens dubte, haurà estat carregat d’emocions i nous aprenentatges.
Per la nostra banda, us deixem un breu balanç de com ha transcorregut aquest curs al vostre costat.
Engegàvem la maquinària de Santillana Projectes amb articles sobre com iniciar el treball. A poc a poc vam anar aprofundint en els diferents apartats que era necessari tenir en compte a l’hora de desenvolupar un projecte, centrant-nos en alguns punts concrets dels nostres materials. Per finalitzar, publiquem experiències que alguns companys es van animar a compartir amb tots nosaltres i que posaven de manifest les bondats de treballar amb aquesta metodologia.
Sembla que va ser ahir i ja hem complert un any!
L’any que ve us animem a que seguiu explicant-nos les vostres experiències amb els projectes amb els quals hàgiu decidit treballar. Segur que seran molt entretingudes i gratificants.
Finalment, volem aprofitar aquest article per informar-vos que el curs vinent hi haurà nous títols de cicle. Aquests nous projectes els teniu disponibles a www.santillana.cat i aquí us deixem un petit avançament:
«L´aigua», fonamental per a la vida del planeta.
«Els jocs olímpics », projecte inspirador per abordar l’exercici i la salut.
«El castell», projecte que ens permetrà connectar el present amb el passat, viatjant per la història.


Aquest curs ha estat molt motivador i hem anat aprenent junts. Esperem que les nostres aportacions us hagin servit per explorar noves formes d’interpretar els projectes i així experimentar algunes propostes diferents a les vostres classes.
Des del blog de Santillana Projectes volem donar-vos les gràcies per deixar-nos entrar a les vostres aules i ser partícips d’aquesta meravellosa experiència que és créixer amb els vostres alumnes.
I, ara sí, desitjar-vos un merescut descans i sobretot agrair-vos la confiança que heu dipositat en nosaltres per compartir aquest camí que hem començat amb tanta il·lusió.

Tornem al setembre amb més novetats i sorpreses.

Feliç estiu i ens veiem a la tornada!

GAUDEIX DELS PROJECTES AMB EL BON TEMPS

Després de tot el treball realitzat durant el curs escolar, amb l’arribada del bon temps podem utilitzar les instal·lacions del nostre centre per seguir aprenent des d’una perspectiva experiencial.

A l’article d’avui anem a donar-vos algunes pautes sobre com vincular les activitats a l’aire lliure amb els projectes que hem anat treballant, a manera de consolidació de coneixements.

Projectes «Dinosaures» i «L’aigua»


Aquests projectes són molt interessants a l’hora de conèixer com es fa un fòssil i els diferents estats en els quals es presenta l’aigua, respectivament. Us proposem diverses activitats per afermar els coneixements del vostre alumnat:

 • ACTIVITAT 1: FEM FÒSSILS DE DINOSAURES

 Els nens i les nenes gaudeixen veient com alguna cosa amb la que solen jugar pren forma d’ou sorpresa. Podems vincular la següent activitat amb el projecte «Dinosaures», en concret amb la fitxa 19, que parla dels fòssils.Com fem aquesta activitat?

Materials:

 • Globus d’aigua de diferents colors.
 • Dinosaures de joguina de petita grandària (encara que pot servir qualsevol animal). Farem aquesta activitat per equips, de manera que hi hagi un fòssil per cada grup.

Cada integrant de l’equip tindrà una funció per facilitar el desenvolupament de l’activitat i evitar possibles conflictes: que tots vulguin omplir el globus o descobrir el fòssil. Així, aquesta activitat ens permet educar la tolerància a la frustració i el respecte del torn.

 • Un company o companya introdueix el dinosaure de joguina en el globus.
 • Un altre representant de l’equip omplirà el globus amb aigua de l’aixeta en la font del pati o en el bany. Si preferim fer-ho a classe, bastarà amb un petit embut i una ampolla. Podemos ajudar-los, sobretot a l’hora de fer el nus.
 • Un altre integrant introduirà el globus en el congelador amb ajuda dels companys del menjador. Al matí següent, aquest mateix nen o nena anirà de nou al menjador i amb molta cura portarà el «fòssil-globus» del seu grup a l’aula.
 • Una vegada a classe, l’últim nen o nena tallarà el globus per llevar-li la capa.

El resultat és un ou d’aigua (en estat sòlid) amb un dinosaure fossilitzat a l’interior.

Després, anirem tots junts al pati i deixarem els ous en una palangana o en el sòl per veure com el sol els va fonent, d’aquesta manera seguim consolidant el procés de l’aigua de passar d’un estat sòlid a líquid.

Els i les vostres alumnes quedaran encantats i l’objectiu estarà complert: haurem trobat una aplicabilitat real a allò que hem après!!

 • ACTIVITAT 2: TRANSVASEM L’AIGUA

Què millor que l’aigua per fer riure a les i els alumnes. I és que es poden fer moltes coses amb ella i aprendre al mateix temps!
Com ho farem?

Formem 3 o 4 files d’alumnes i al primer de cada fila li donem un got de plàstic amb aigua (podem posar-li colors amb colorant alimentari o similar) i a la resta un got de plàstic buit. Han de passar l’aigua d’un alumne a un altre sense vessar-la. L’equip que més aigua hagi mantingut en el got és el que guanya.
Podem fer que la passin de diferent forma:

De davant cap a enrere, és a dir, tots en fila índia i des de dalt passem al got de darrere com es veu en el dibuix.

 • En fila, un al costat de l’altre.

*Us aconsellem que abans de fer aquesta activitat, sol·liciteu a les famílies que aquest dia fiquin una samarreta i mitjons de recanvi a la motxilla.

Projecte «Els jocs Olimpics»

Amb aquest projecte podem gaudir molt a l’hora de fer activitats a l’aire lliure.
Anem a crear unes miniolimpiades!
Per a això farem un circuit i amb cada activitat estarem consolidant els coneixements apresos durant el projecte, a més d’estar treballant la psicomotricitat.

 • ACTIVITAT 1: MINIOLIMPIADES

Cada alumne i alumna, o per grups, vindrà vestit amb una temàtica esportiva, és a dir, amb capell i ulleres de natació, pantalons ciclistes i bicicleta, cèrcols, cintes…

Es tracta de reproduir cada disciplina esportiva de forma similar a la realitat. Podem organitzar fins i tot uns dies previs d’entrenament perquè cada alumne i alumna es familiaritzi.

S’ho passaran genial!

Aprofitant el bon temps que possiblement gaudim en els últims dies de classe, ens resultarà més fàcil pensar en activitats que puguem fer a l’aire lliure, i, al seu torn, vincular-les amb la temàtica i el fil conductor dels projectes que estiguem treballant.