7 d’abril, Dia Internacional de la Salut, en relació amb els projectes Em sento bé! i Com hem crescut!

L’obesitat infantil és un dels problemes de salut més greus del segle xxi. El problema es dona a escala mundial i, lluny de disminuir, augmenta progressivament a un ritme alarmant en països de baixos i mitjans ingressos. Això es deu, d’una banda, a l’adquisició de mals hàbits alimentaris i, d’altra banda, al sedentarisme que es dona en molts nens i nenes.

Els nens i nenes obesos i amb sobrepès tendeixen a continuar sent obesos a l’edat adulta, per la qual cosa tenen més probabilitats de patir a edats més primerenques malalties cardiovasculars o diabetis.

Des de l’escola hem de donar resposta a aquells problemes que ens planteja la societat en la qual vivim i de la qual som partícips, i abordar la situació des d’un punt de vista formatiu. Però com podem donar resposta a aquest problema que se’ns planteja?

Des de l’escola treballem continguts relacionats amb la salut, normes d’higiene i cura personal, però no podem oblidar que si volem que això sigui efectiu hem de crear hàbits en el nostre alumnat. Per tant, és imprescindible que prenguin consciència de la importància de tenir hàbits saludables al mateix temps que inculquem rutines per fer-ho.

I quina millor manera que «aprendre fent» mitjançant tasques de recerca que afavoreixin un aprenentatge més significatiu en l’etapa infantil.

A continuació, us presentem alguns exemples i propostes de com treballem els hàbits saludables des de Santillana Projectes.

 1. Em sento bé!

Com a punt de partida d’aquest projecte podem veure el vídeo publicitari del Consejo Superior de Deportes titulat 100 palabras que definen la vida de un deportista, en el qual apareixen esportistes professionals de diferents disciplines definint què és l’esport amb una paraula. A partir del visionament iniciem un debat amb els alumnes en el qual els demanem que pensin què haurien de fer en les seves vides per arribar a ser esportistes professionals i els dirigim cap a la idea de tenir una vida saludable. Després els animem a treballar sobre aquestes idees a través d’una sèrie de qüestions que apareixen al quadern.

Una altra manera interessant de començar seria sol·licitar l’assistència a l’aula d’algun esportista conegut de la localitat perquè els expliqui el seu dia a dia; fins i tot podríem sol·licitar l’assistència d’un esportista amb discapacitat, sempre que això sigui possible. D’aquesta manera podem provocar un interès més gran per iniciar les tasques de recerca.

Què és la salut? Com podem estar sans?

Per fer-los reflexionar sobre el concepte de salut en un sentit ampli podem animar-los a buscar-ne informació (a l’espai web) i després organitzar un debat. Després els proposarem que elaborin en equip un text resumit en el qual argumentin què és per a ells la salut, de manera que treballarem així la capacitat de síntesi. Finalment, es llegiran els resums a l’aula. Per fer-los conscients de la importància de tenir uns hàbits d’higiene personal podem realitzar l’experiment següent basant-nos en el mètode científic:

 • Demanem als nens i nenes que surtin al pati i s’embrutin les mans.
 • Els proporcionem dues llesques de pa de motlle perquè passin les mans brutes per una i la guardin en una bossa tèrmica.
 • Els demanem que es rentin bé les mans al lavabo i que passin les mans per l’altra llesca i la dipositin en una altra bossa.
 • Elaborem hipòtesis sobre què succeirà i les escrivim en una fitxa, així com els processos duts a terme i els materials utilitzats.
 • Finalment, esperem uns quants dies per veure què passa i comprovar si les seves hipòtesis s’han complert o no.

D’aquesta manera comprovaran que les poblacions de microbis creixen de forma diferent segons tinguin les mans netes o brutes.

Tenim una alimentació saludable? Els nostres hàbits són saludables?

Si ja hem treballat amb el nostre alumnat l’alimentació saludable, la identificació dels principals tipus de nutrients i en quins tipus d’aliments es troben i quins hem de consumir amb més o menys freqüència, podem proposar les activitats següents per complementar la tasca «Els menjars del dia» del projecte A berenar!:

 • Durant una setmana anotaran en una taula tots els aliments que consumeixen cada dia a cada moment concret (esmorzar, dinar, berenar, sopar), així com el tipus d’activitat que realitzen, si practiquen esport o no, durant quant de temps, a quina hora van a dormir i a quina hora es lleven, per calcular les hores que descansen, quin temps dediquen a l’ús de la tecnologia, etc.
 • Una vegada passada la setmana analitzaran al costat dels seus companys i companyes si els seus hàbits són saludables o no. Gràcies a aquest registre els fem prendre consciència de quins són els seus hàbits i si han de modificar-los o no.

2. Com hem crescut!

En aquest projecte es treballen les diferents etapes de la vida des de la infància fins a la vellesa. En una de les tasques de recerca es tracten les cures i els hàbits saludables en les diferents etapes. Atès que cada etapa requereix una alimentació i uns hàbits diferents, podem proposar al nostre alumnat que investiguin per equips quins hàbits es recomanen en cadascuna de les etapes de la vida i que n’elaborin un mural per exposar-lo a classe. Per a això podem demanar-los que consultin la piràmide NAOS que publica el Ministeri de Sanitat, així com les recomanacions sobre l’activitat física per a la salut segons l’OMS per a cadascun dels grups d’edat. Una altra de les activitats que se’ns planteja és l’elaboració d’una enquesta sobre les activitats d’oci i temps lliure de nens, adolescents, adults i ancians. Dividirem els nens i nenes en quatre grups per centrar-nos en cada grup d’edat.

 • Primer, formularan les preguntes que inclouran a l’enquesta (al quadern en tenen alguns exemples).
 • Després, realitzaran les preguntes de forma individual a persones del seu entorn i n’anotaran les respostes.
 • Finalment, per equips, organitzaran els resultats, els analitzaran, extrauran conclusions i les exposaran a classe.

Per finalitzar se’ls planteja una activitat en la qual han d’elaborar un pla setmanal amb horaris i activitats saludables que escriuran en una plantilla a manera de planificació de rutines. Hi establiran uns horaris d’estudi o treball, menjars i activitats d’oci que ens ajudin a tenir una vida més saludable de manera personalitzada.

Amb cadascuna d’aquestes propostes el que es pretén és que l’alumnat comprengui la necessitat de tenir uns hàbits saludables i establir rutines que els ajudin a tenir una vida més sana.

És important que el nostre alumnat conegui i aprengui quins són els hàbits saludables, però sobretot que els assumeixin com a rutines que els serveixin per tenir una vida més plena. Aquestes són algunes idees que us proposem des dels nostres projectes, vinculades a un tema que hem d’abordar en els centres.

Aquestes són algunes idees que us proposem des dels nostres projectes, vinculades a un tema que hem d’abordar als centres.

Visita a l’escola Santo Domingo de la Victoria (Tenerife)

El passat dia 30 de gener vam tenir el plaer de visitar algunes de les aules del CEIP Santo Domingo de la Victoria d’Acentejo, a Santa Cruz de Tenerife, i veure el seu treball amb Santillana Projectes. A continuació, us expliquem algunes de les activitats que han realitzat en diferents projectes.

Al matí, vam poder observar al professorat i l’alumnat de 2n i 5è de Primària durant el desenvolupament dels projectes següents:

 • Vivim junts (2n de Primària)
 • Un viatge espacial (5è de Primària)

Experiència amb els projectes de nivell I

Al matí arribem a l’aula de 2n de Primària just quan acabaven de finalitzar una tasca sobre la utilitat de l’ajuntament de la seva població i es disposaven a iniciar la tasca següent, amb la qual aprendrien els diferents tipus de carrers.

Va resultar molt gratificant veure a l’alumnat treballar amb entusiasme amb una metodologia diferent a la tradicional. En aquest cas, alumnat i professorat seguien la seqüència d’activitats proposada en el projecte.

Experiència amb els projectes de nivell III

Una hora més tard, vam visitar la classe de 5è, en la qual l’alumnat es trobava dissenyant els seus propis «mapes galàctics». Seguint les instruccions d’una de les activitats finals de la tasca Explorem el sistema solar, representaven a escala la relació entre el Sol i els planetes del nostre sistema, tenint en compte la distància i la proporció de cadascun.

A més, també ens van ensenyar algunes de les mostres que tenien a l’aula de la realització de projectes anteriors: dos models de columna vertebral per al projecte «De carn i ossos» i la maqueta d’una central elèctrica pel projecte «No malgastis l’energia!».

Valoració de l’experiència

A la tarda, un cop finalitzades les classes, ens reunim amb els docents de tot el centre i intercanviem impressions. Ens expliquem que l’alumnat està encantat de poder aprendre a un altre ritme i d’una manera tan experimental. Coincidim que aprendre amb Santillana Projectes afavoreix la permanència dels aprenentatges en la memòria a llarg termini, ja que aquesta metodologia permet un aprenentatge per recerca i dona més temps a nenes i nens per assimilar els continguts a partir d’experiències significatives i funcionals.

Durant l’intercanvi de valoracions i opinions sorgeixen idees interessants d’aplicació dels projectes que podrien complementar el treball desenvolupat a l’aula. Us exposem aquí alguns dels consells sorgits perquè també els pugueu aplicar a les vostres aules.

Mural de seguiment: resulta molt útil dissenyar un mural de seguiment del projecte perquè l’alumnat recordi, a l’inici de cada sessió, quin era l’objectiu del projecte i quines metes de comprensió volem resoldre en cada tasca. Així, mitjançant l’ús de paper continu, podem dissenyar un mural on apareguin les preguntes bàsiques del projecte: què en sabem?, què en volem saber?, i ara, què en sé? Per a realitzar-ho podeu consultar l’article Mural de seguiment, una eina per a no perdre el fil.

Decoració de l’aula: les mestres i els mestres estem acostumades a decorar la nostra aula amb els motius d’estudi del moment. Un projecte no pot ser menys. Per tant, podem condicionar l’aula per decorar-la amb els motius del projecte i que, d’aquesta manera, l’alumnat tingui una sensació d’«immersió». En el cas del projecte «Vivim junts», el professorat ens va comentar que disposaven de material per treballar l’educació viària al centre. Es va parlar de col·locar-lo a l’aula, a manera d’atrezzo.

Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres veure com s’estan desenvolupant els projectes Santillana a les aules de Primària.

Si voleu que us fem una visita i us puguem proporcionar alguns consells, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels comentaris o bé clicant en el botó Comparteix la teva experiència, disponible al lateral dret del blog. Us hi esperem!

Activitats complementàries per tractar el Dia Internacional de les Dones, relacionades amb els projectes «On vius?» i «Què vols ser quan siguis gran?»

El 8 de març es celebra el Dia Internacional de les Dones per, entre altres coses, reivindicar la igualtat d’oportunitats, però sap el nostre alumnat per què se celebra aquest dia?, tenim totes les persones les mateixes oportunitats?, continuen existint diferències laborals?, vivim en una societat justa? Aquestes preguntes han de fer-nos reflexionar sobre la importància d’educar en la igualtat.

Des de Santillana, creiem necessari educar en la igualtat d’oportunitats des de la infància perquè «l’educació no canviarà el món, però sí les persones que poden canviar la societat».

En aquest article volem oferir-vos activitats per treballar el Dia Internacional de les Dones que al mateix temps serveixin com a complement per als projectes del Nivell iniciació, «On vius?», i de Nivell I, «Què vols ser quan siguis gran?».

Per què se celebra el Dia Internacional de les Dones?

Per començar a treballar, podem reflexionar sobre el motiu pel qual se celebra aquest dia de la manera següent:

 • Plantejar la pregunta i explorar els seus coneixements previs de l’alumnat: formularem la pregunta i investigarem què saben realment sobre les diferències per raó de gènere en el nostre entorn proper i en la societat en general.
 • Realitzar una petita recerca: proposem al nostre alumnat recopilar informació sobre el significat d’aquest dia. Els podem facilitar la tasca elaborant una fitxa perquè, amb l’ajuda de la familia, l’emplenin a casa.
 • Posar en comú i concloure: organitzem una taula rodona en la qual l’alumnat mostri els resultats de la seva recerca; després, extraiem unes primeres conclusions. A més, individualment, cada infant pot expressar la seva opinió sobre tots els temes que s’han debatut.

Una vegada iniciada la temàtica, podem realitzar les altres propostes:

1.On vius?

Aquest projecte ens serveix com a introducció a la metodologia de treball per projectes i, encara que ho l’haguem realitzat a l’inici del curs, podem recuperar-ne el contingut per ampliar les reflexions, bé pel Dia Internacional de les Dones, bé per al projecte «Què vols ser quan siguis gran?».

Una de les tasques del projecte «On vius?» consisteix a veure com es reparteixen les tasques domèstiques i explicar per què és necessari col·laborar-hi. Per realitzar una recerca més exhaustiva sobre aquesta temàtica, podem iniciar un diari personal o de grup en el qual l’alumnat vagi anotant les tasques que observa cada dia a casa i qui se n’encarrega.

Possiblement ens trobarem amb famílies en les quals la majoria de les tasques recauen en la dona i unes altres en les quals les tasques es reparteixen. A partir d’aquí generarem un debat perquè prenguin consciència de la importància de fer un repartiment equitatiu en les tasques de casa i com poden col·laborar-hi.

2. Què vols ser quan siguis gran?

En aquest projecte abordem els diferents oficis, fet que ens ofereix l’oportunitat de treballar amb l’alumnat els estereotips de gènere associats a l’elecció d’estudis i professió. Tradicionalment, la societat ha dirigit els nens a dedicar-se a professions com ara policia, bomber, astronauta o futbolista, i les nenes a oficis com ara infermera, mestra, dissenyadora o veterinària.

És important que des de petits no associïn les professions amb el gènere, cal que siguin lliures de triar al què es volen dedicar o què els agrada: dones astronautes, homes infermers…

Mentre realitzem aquest projecte o en acabar-lo, podem complementar-lo amb altres activitats:

 • Fer un llistat de les professions que els agraden més o, fins i tot, dibuixar-les, i buscar exemples de persones de tots dos sexes que s’hi dediquin.
 • Exposar i defensar davant dels altres companys i companyes la professió que els agrada i explicar per què serien bons professionals en aquest àmbit. Per descomptat, aquí caldrà vigilar que no s’utilitzin arguments de gènere tipus: «Com soc un nen soc bo en…» o «Com soc una nena el que se’m dona bé és…». En finalitzar les presentacions podem deixar clar que usar el gènere per valorar si una persona és capaç, apta, vàlida, etc., és erroni.
 • Demanar, tant a les nenes com als nens, que facin el mateix treball, per exemple, recollir una sèrie d’objectes i ordenar-los. Prèviament, els diem que rebran una recompensa després de l’activitat (ha de ser una cosa quantificable). Una vegada fet el treball, atorgarem una recompensa més gran als nois que a les noies i esperarem la seva reacció. Seguidament, els preguntem si els sembla just o no, i els demanarem que expliquin per què.
 • Investigar sobre dones que han aconseguit grans gestes, descobriments o han estat líders en algun camp. Dones com ara Marie Curie, Elena Maseras, Eva Perón, Virginia Woolf, J. K. Rowling, Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Amelia Earhart, Gertrude B. Elion…

Segons la professió triada per cada nen, nena o grup, els proposarem que investiguin un personatge concret. Cadascun emplenarà des de casa una fitxa amb el nom, la data i el lloc de naixement, fet pel qual és important, etc., i una reflexió final en què valorin si creuen que, pel fet de ser dona, ha pogut o va poder tenir més dificultats que un home en la seva vida i la seva professió.

Realitzarem un mural, per equips, en el qual col·locaran les dades de la persona que els ha tocat (acompanyat d’una imatge) a manera d’exposició. Presentareu les murals a la classe perquè tots els coneguin.

A mesura que anem treballant les tasques del projecte, podem introduir activitats com aquestes que ens ajudin a pensar si el fet de ser dona o home ha de marcar el nostre ofici, les nostres condicions laborals, etc.

Amb aquestes propostes volem oferir-vos activitats que puguin ajudar-vos a complementar el vostre projecte, alhora que treballem aspectes tan importants com la coeducació i la igualtat, aprofitant la celebració del 8 de març.

Pots compartir en el nostre blog les experiències que has realitzat en el teu centre!

Aprenem a ser emprenedors i emprenedores amb el projecte «Creem una empresa solidària»

En aquest article us proposem algunes idees que us poden servir per complementar el projecte «Creem una empresa solidària» i treballar continguts per ser emprenedors implicats amb el nostre entorn (barri, poble o ciutat).

Aquest projecte és de nivell III, la qual cosa vol dir que està dissenyat per a 5è i 6è de Primària, però prèviament podeu treballar continguts relacionats amb l’esperit emprenedor amb els projectes «Comprem i venem» de nivell II i «Què vols ser quan siguis gran?» de nivell I. En tots els casos es treballen continguts relacionats amb l’esperit emprenedor, que no consisteixen únicament a aprendre com funciona el mercat i el treball, sinó també a conèixer els processos laborals, de generació d’idees, les actituds davant del treball, la col·laboració, etc.

Per què convé treballar un projecte per ser emprenedors a Primària?

 • Implicació amb l’entorn

Els infants aprenen a conèixer el seu entorn immediat i relacionar-s’hi, ja que hauran de dissenyar una empresa solidària que respongui a una necessitat real del poble, la ciutat o el barri. Aquest projecte pot servir d’exemple per a la iniciació en els projectes d’Aprenentatge Servei.

 • Desenvolupament de competències transversals

A més dels continguts pròpiament curriculars, referits a economia, població, pressupost, publicitat, etc., aquest projecte també és òptim per desenvolupar l’actitud emprenedora, que implica:

 • Curiositat
 • Creativitat
 • Iniciativa
 • Planificació
 • Comunicació
 • Treball en equip
 • Responsabilitat
 • Autoconfiança

I no són aquestes també característiques de les competències que es desenvolupen a l’escola? El desenvolupament de l’actitud emprenedora també ajudarà l’alumnat a tirar endavant altres projectes.

 • Aplicació d’un mètode de treball útil per desenvolupar qualsevol projecte

A més de l’actitud emprenedora, també serà molt útil per desenvolupar qualsevol altre projecte o treball escolar el mètode utilitzat per crear l’empresa solidària: anàlisi, disseny, desenvolupament, implementació i avaluació. És recomanable fer evident amb l’alumnat el seguiment d’aquestes fases perquè prenguin consciència dels passos a seguir per realitzar un projecte. Això els proporcionarà més autonomia per als pròxims projectes.

A més, aquest projecte forma part del procés d’aprenentatge i desenvolupament de les competències pròpies de Primària, i pot suposar la preparació per dur a terme un projecte més extens i més complex durant l’Educació Secundària Obligatòria. Per exemple, amb el projecte «Creem una empresa solidària» es pot realitzar tot el disseny i, fins i tot, la primera prova pilot del servei o producte al qual es dediqui l’empresa i, durant l’ESO, crear el producte o servei que es vol oferir.

Idees per aprofundir en el projecte

1. Durant el punt de partida del projecte podem plantejar alguna proposta real del nostre entorn, per exemple, visitar els espais per a emprenedors de la nostra localitat i investigar si tenen demandes de projectes que puguem proposar al nostre alumnat.

2. Una vegada iniciem l’anàlisi de necessitats del nostre entorn, podem plantejar diferents opcions:

a) Dividir per seccions la nostra localitat o el nostre barri perquè, per grups, els nens i les nenes investiguin, preguntin als ciutadans, etc., quins són els problemes d’aquesta zona. Per fer-ho, podem usar de referent la fitxa de la pàgina 32, perquè uns investiguin la biblioteca, uns altres el centre mèdic, uns altres la zona escolar, uns altres la zona esportiva, etc.

b) Analitzar les diferents organitzacions no governamentals que exerceixen en la nostra localitat, per buscar àmbits o necessitats que no estiguin coberts.

3. Quan comencem a pensar en la nostra empresa és quan més podem realitzar dinàmiques per exercitar la creativitat, per exemple:

a) L’alumnat va presentant les necessitats que ha detectat en la localitat i a les quals creu que caldria fer front.

b) Mentre uns expliquen, els altres s’encarreguen de representar el que els suggereix:

1. Uns tenen l’encàrrec de representar la idea amb una paraula.

2. Uns altres han de representar el que els suggereix amb una icona gràfica, un dibuix.

3. I uns altres mitjançant un gest.

c) Una vegada es tenen les idees de cada necessitat, es tracta de posar-les en comú i compartir la representació que ha tocat a cadascú.

d) Això ens ajudarà a barrejar idees i pensar en el producte o el servei del qual es podria encarregar la nostra empresa.

4. Per garantir la coherència entre la necessitat que pretenem cobrir, el producte o servei que crearem, els destinataris i destinatàries als quals ens adreçarem, els canals pels quals el distribuirem, i el temps i la manera en què s’usarà el que oferirem a través de l’empresa, seria oportú crear un mural de seguiment permanent a l’aula. Aquest mural ens ajudarà a mantenir la visió global de l’empresa que estem creant i a connectar-ne totes les característiques, per revisar que tot tingui sentit.

5. Finalment, podem presentar la nostra empresa solidària als ciutadans de la nostra localitat en un espai local, amb la finalitat d’inspirar-los accions o altres empreses solidàries que poden dur a terme per al bé comú.

Aquest projecte pot resultar molt enriquidor per a l’alumnat, ja que els ajudarà a connectar el que treballem a l’escola amb la seva realitat, veuran la utilitat dels aprenentatges i la necessitat de fer les tasques per poder presentar finalment la seva empresa.

Ens expliqueu quines empreses solidàries han resultat del treball del vostre alumnat?

Treballar de manera segura amb les eines digitals dels projectes

Les eines i els recursos digitals que actualment tenim a l’abast ens faciliten molt el treball a l’aula amb Santillana Projectes. A més, ens ofereixen una sèrie de possibilitats de cerca, de comunicació i de creació d’informació que resulta extremadament interessant a l’hora de fer les tasques encomanades en un projecte.

Ara bé, com qualsevol altra eina que utilitzem al llarg de la nostra vida, és necessari no només aprendre com funciona, sinó també com s’utilitza de manera adequada i segura. De la mateixa manera que al laboratori i al taller tenim normes de seguretat per usar instruments i materials, en el cas de les eines i els recursos digitals també necessitem establir una sèrie de normes que n’assegurin la utilització correcta:

 • Les podem establir de diverses maneres: fent un decàleg d’ús, un pòster, un contracte pactat amb l’alumnat en el qual s’estableix la manera correcta d’usar cada eina, etc.
 • Per reforçar-ne l’aprenentatge, podem recordar-les abans d’iniciar una activitat de cerca, creació d’informació o col·laboració en equip. A més, podem fer una reflexió en finalitzar l’activitat per valorar l’ús que s’ha fet de les eines.
 • Seria aconsellable pactar les normes en tot el centre, és a dir, mantenir la coherència entre els diferents nivells i les diverses assignatures.
 • Podem debatre en gran grup els problemes o les dificultats que s’hagin produït per l’incompliment d’una norma. Aquí és aconsellable aplicar la dinàmica «El jutge o la jutgessa de pau» que us expliquem en l’article Propostes per vincular el Dia de la Pau amb el projecte «Vivim junts».

A continuació, us proposem una sèrie de consells per treballar amb Santillana Projectes. Hem classificat els consells segons el moment i la finalitat d’ús de les TIC durant un projecte: en el moment de buscar informació, en el moment o l’espai de comunicar-se o col·laborar i durant el moment de crear materials i recursos.

Així doncs, us presentem 7+1 consells bàsics per utilitzar les eines i els recursos digitals de manera segura:

Durant la cerca d’informació

Podreu aplicar aquests consells en les activitats dels projectes que s’identifiquen amb aquest símbol:

Els nostres consells són aquests:

 1. Utilitzeu, en la mesura que sigui possible, els recursos i els materials propis de Santillana Projectes, ja que estan preparats tant per als continguts del projecte com per a l’edat de l’alumnat. A la guia docent teniu la correspondència entre els recursos materials i la tasca del projecte a la qual pertanyen. A més, es troben en un entorn segur en el qual serà fàcil complir les normes que acordeu amb el vostre alumnat.
 2. Ensenyeu als vostres alumnes a usar fonts d’informació rigoroses i saber identificar informacions incompletes, irrellevants o directament incorrectes. Contrasteu les informacions que trobeu per poder assegurar-ne la veracitat i el rigor. Aquest contrast d’informació es pot fer amb els materials digitals del projecte o amb el llibre de text.
 3. Recordeu als nens i les nens que han d’esmentar sempre, i de manera adequada, les fonts que han utilitzat durant la realització d’una tasca o activitat del projecte.

Durant la comunicació i la col·laboració amb els companys i les companyes

Aquests consells són especialment importants per a les tasques que impliquen el treball en equip i que en el quadern de l’alumne s’identifiquen amb el símbol.

Els nostres consells són aquests:

4. Ensenyeu les normes per a relacionar-se de forma correcta i respectuosa en les comunicacions amb els companys i les companyes. Eviteu que utilitzin les eines de comunicació i col·laboració per assetjar o intimidar ningú. Un dels missatges que cal transmetre és que la comunicació digital ha de ser la mateixa que es manté en persona.

5. Expliqueu molt clarament que no es pot usar cap eina de comunicació i col·laboració amb algú que no coneguin. Procureu que siguin conscients que sempre han d’assegurar-se que coneixen la persona amb la qual estan parlant, tant si és una companya o un company, un docent, un familiar…

6. Consciencieu-los del fet que no han de compartir informacions, dades o imatges en aquest tipus d’espais, ni seves pròpies ni d’altres persones.

Tenint en compte que aquestes activitats es realitzen en grup, podeu assignar responsables dins del grup perquè cadascun s’encarregui de supervisar el compliment d’una norma.

Durant la creació de continguts i materials

Durant les tasques, trobareu activitats com aquesta, que demana que es creï un material per exposar:

Aquests consells, sobretot, són útils per a la fase «Finalitzem el projecte», ja que és el moment de presentar el producte generat i d’exposar el que hem après. Alguns consells de seguretat per a aquest moment podrien ser els següents:

7. Ensenyeu a l’alumnat d’on pot extreure imatges, informació, idees de disseny, plantilles, etc., i quines opcions de drets d’autor existeixen. Per facilitar aquesta tasca, sempre podem començar usant els materials digitals de Santillana Projectes i, a poc a poc, anar obrint el ventall de possibilitats, primer de manera més guiada i fins a la total autonomia de l’alumnat.

Finalment, un consell que s’aplica en els tres apartats que hem vist anteriorment i que és el següent:

7+1. Consciencieu-los que, si són testimonis que algun company o companya està fent un mal ús de les eines de comunicació i col·laboració o està sent incomodat per alguna altra persona, cal avisar un adult (un docent o un familiar), i explicar-li la situació perquè pugui posar-hi remei.

Com ja hem comentat a l’inici d’aquest article, les eines i els recursos digitals, com qualsevol altre tipus d’eina, s’han d’aprendre a utilitzar adequadament. En aquest aprenentatge, a més del vessant procedimental i l’ús específic de cada eina determinada, també és important tenir en compte el vessant actitudinal que permetrà a l’alumnat, en un futur, fer un ús responsable i segur de tots aquests tipus d’eines.

I vosaltres, quines normes teniu per a la vostra classe? De quina manera les heu explicat al vostre alumnat (decàleg, mural, pòster…)? Expliqueu-nos-ho deixant un missatge a la secció de comentaris.