COM HEU D’ESCOLLIR ELS VOSTRES PROJECTES PER A L’AULA?

Tant si us esteu familiaritzant amb la metodologia per projectes com si ja us hi heu iniciat, una pregunta recurrent que solem fer-nos és: Quin és el projecte més apropiat per treballar a l’aula? No hi ha una manera única de treballar per projectes. En realitat, es podria dir que existeixen tantes formes de treballar amb aquesta metodologia com grups d’alumnes i docents hi ha a cada aula d’un centre educatiu. No obstant això, aquí us deixem algunes idees que, sens dubte, us ajudaran en la presa de decisions a l’hora de triar en quin projecte voleu treballar:

  • El nivell maduratiu de l’alumnat ens haurà de guiar a l’hora de seleccionar projectes d’un nivell o un altre.
  • Els interessos que detectem en els nens i les nenes. La nostra experiència com a docents ens guiarà per saber quines temàtiques agraden més als alumnes.
  • El nostre interès per la temàtica del projecte. Si els adults estem motivats, podrem despertar més fàcilment l’interès dels alumnes.
  • Una activitat significativa que tingui lloc al centre educatiu pot ser també el punt de partida que motivi els alumnes a començar un projecte.
  • Les possibilitats que ens ofereix l’entorn proper: museus, centres culturals, edificis públics, etc., ens donen l’oportunitat de crear projectes molt enriquidors.
  • Les temàtiques que ens hem proposat tractar durant el curs, tant en l’àmbit de classe com de cicle, poden ser una altra motivació per començar un projecte concret.

En definitiva, un projecte de recerca realitzat a l’aula amb els nens i les nenes del grup pot sorgir d’un esdeveniment casual que hagi despertat el seu interès, d’una experiència provocada per l’educador, una visita, la idea d’un alumne concret, etc. En realitat, gairebé qualsevol cosa ens pot servir per iniciar un projecte, sempre que aconsegueixi encuriosir i despertar les ganes d’aprendre dels nens i les nenes del grup.

 

Ens encantaria saber com heu seleccionat els projectes per treballar a les vostres aules i els problemes i les sorpreses que us heu trobat en posar-los en pràctica. Esperem els vostres comentaris!

 

BASES METODOLÒGIQUES DEL TREBALL PER PROJECTES

Cada vegada és més freqüent que incorporeu el treball per projectes a la vostra pràctica docent.

L’aprenentatge basat en projectes s’ha fet palès com una de les metodologies més eficaces per aconseguir que els alumnes desenvolupin les competències que demana la societat del segle XXI, fent-los més autònoms i desplegant la seva capacitat per investigar i resoldre problemes, per treballar en equip, per innovar i per construir coneixement rellevant per si mateixos.Es tracta d’una concepció educativa que té com a base fer partícips els nens i les nenes del procés d’aprenentatge i despertar-los el desig d’aprendre i conèixer en companyia dels altres.Els principis metodològics següents poden orientar la vostra pràctica docent en el treball amb aquesta metodologia:

LES EMOCIONS, COM A MOTOR DE L’APRENENTATGE

És important que partim de situacions d’aprenentatge que provoquin l’entusiasme i la curiositat dels alumnes, i que es desenvolupin a través de la resolució de reptes i problemes. D’aquesta manera aconseguim assolir un ambient dinàmic, amè i positiu que facilitarà l’aprenentatge dels alumnes.

EDUCAR PER A LA VIDA, INICIANT EL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES I LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Els projectes han de tenir com a objectiu preparar ciutadans competents, és a dir, alumnes que no solament siguin capaços de reproduir continguts, sinó que també sàpiguen aplicar els seus coneixements en situacions reals, actuant en un món en transformació constant i prenent decisions d’una manera crítica i responsable.

APRENENTATGE ACTIU, APRENDRE FENT

Es pretén aconseguir que els estudiants aprenguin investigant, debatent amb els altres, preguntant, resolent problemes, construint objectes… És a dir, duent a terme accions i productes reals i significatius entorn del projecte treballat a classe. Aquest és un dels reptes fonamentals que es volen aconseguir.

APRENDRE A PENSAR

Amb el treball per mitjà de projectes, els alumnes afronten tasques i activitats per a les quals hauran de posar en marxa les seves capacitats d’anàlisi, síntesi i pensament creatiu. D’aquesta manera aconseguim que siguin capaços de pensar per si mateixos.

APRENENTATGE COOPERATIU

El treball per projectes ens dona l’oportunitat d’alternar diferents dinàmiques de treball (individual, en parella, en equip i en grup classe).

Amb l’objectiu que les activitats dins de l’aula es converteixin en experiències socials d’aprenentatge, resulta molt interessant que els alumnes treballin en grup investigant col·lectivament. D’aquesta manera s’afavoreix que arribin a acords en la presa de decisions durant el treball cooperatiu.

Com a resultat de tot això, els ajudarem a desenvolupar les competències emocionals i la intel·ligència interpersonal i intrapersonal.

INTERDISCIPLINARIETAT

Per enriquir l’experiència d’aprenentatge dels alumnes, cal que abordem els projectes des de diferents punts de vista, atenent les diferents parts del currículum a partir de l’eix vertebrador que constitueix el projecte.

Si, per exemple, partim d’una temàtica relacionada amb el Coneixement el medi natural o el Coneixement el medi social i cultural, també donarem entrada a conceptes i procediments relacionats amb la resta de les matèries.

APRENDRE A APRENDRE

El treball per projectes permet als nens i les nenes agafar les regnes del seu aprenentatge i afavorir d’aquesta manera l’autogestió de l’alumnat. Per això, l’autoavaluació és un punt important dels projectes. L’alumne reflexionarà sobre el propi aprenentatge a l’inici del projecte, després de cada tasca i quan el doni per acabat; d’aquesta manera podrà aprendre dels errors, perdrà la por a equivocar-se, es coneixerà millor i prendrà consciència dels seus punts febles i fortaleses. Amb aquesta pràctica, a més, desenvoluparà la intel·ligència intrapersonal.

ATENCIÓ A LES DIFERÈNCIES INDIVIDUALS

Cada infant té la seva personalitat, els seus gustos, unes capacitats més desenvolupades o menys, uns coneixements previs i un punt de partida particular. Per això, hem de concebre els projectes de forma oberta i flexible, de manera que l’alumnat pugui desenvolupar-los en funció de les seves característiques personals.

ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES I INTERNET

Gràcies a la revolució que han suposat les noves tecnologies i Internet, avui els nens i les nenes poden accedir a una quantitat i un tipus d’informació que abans era impensable. L’ús d’Internet i les noves tecnologies és oportú per desenvolupar tasques de recerca i tractament de la informació, encara que, evidentment, vosaltres com a docents podreu decidir si useu aquestes fonts, altres d’alternatives (llibres, revistes, etc.) o totes dues.

AVALUACIÓ FORMATIVA

Com ja sabeu, l’avaluació és una de les fases fonamentals del procés d’aprenentatge. En els projectes, l’avaluació la concebem com un moment de reflexió i d’aprenentatge. Es tracta d’avaluar per millorar. Entendre els errors com una font d’aprenentatge, i no com alguna cosa que cal sancionar, farà que respectem els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes. Per això, seguint aquesta metodologia del treball per projectes, utilitzem instruments d’avaluació variats com el dossier d’aprenentatge, les rúbriques, les escales de metacognició i els qüestionaris.

En definitiva, la metodologia per projectes és un dels procediments més complets d’ensenyament actiu que existeixen i ens ofereix la possibilitat de respondre amb èxit a les necessitats educatives que ens planteja el món d’avui.

Esperem que aquesta entrada us hagi servit per animar-vos a treballar per projectes a l’aula d’una manera diferent, i, ja ho sabeu, qualsevol dubte que tingueu ens el podeu fer arribar a través d’aquest blog.

Benvinguts al nou blog de Santillana Projectes!

Comença un nou PROJECTE SANTILLANA



Us proposem portar a les vostres aules una de les metodologies actives més interessants per a l’aprenentatge de les competències, el treball per projectes.

Sou molts i moltes els que ja fa temps que heu començat a treballar per projectes a les aules. D’altres, en canvi, esteu començant a investigar com treballar amb aquesta metodologia. En aquest sentit, els nous materials Santillana Projectes estan pensats per a tots aquells equips docents que desitgeu treballar amb el suport d’un material més obert i adaptable a les necessitats i els interessos dels vostres alumnes.

Mitjançant diferents articles i experiències d’aula que podreu trobar en aquest blog, esperem poder-vos animar a explorar les múltiples possibilitats que ofereix Santillana Projectes.

Incorporar a la pràctica educativa el treball per projectes us aportarà, com a docents, un plantejament dels continguts del vostre nivell educatiu basat en un enfocament més competencial, en el qual la participació de l’alumnat té una importància rellevant.

Al llarg del proper curs escolar 2017-2018 ens proposem mostrar noves maneres de treure partit dels diferents aspectes vinculats amb el treball per projectes (neuroeducació, treball cooperatiu, avaluació, etc.), i ampliar els articles amb propostes diferents i completar-los amb les vostres aportacions.

Us animem a participar activament al nostre blog deixant-hi comentaris, preguntes i suggeriments. Això ens ajudarà a preparar continguts cada vegada més ajustats a les vostres necessitats i interessos. I, per descomptat, estarem encantats de rebre fotografies, vídeos i textos de les vostres experiències amb els projectes Santillana.

És hora de posar-se les motxilles de la creativitat, la il·lusió i les idees, i entrar en un món on el nostre alumnat és el veritable protagonista del seu aprenentatge.

 

Us hi esperem!