Etapa inicial d’un projecte: el punt de partida

Arribat el moment d’implementar els projectes, el primer amb que ens trobem és amb tres etapes diferenciades: punt de partida, tasques de recerca i finalitzem el projecte.

Aquestes tres etapes responen al que coneixem com a seqüència didàctica. Una seqüència didàctica no és més que una guia d’activitats ordenades de forma coherent amb l’objectiu que l’alumnat aconsegueixi els aprenentatges proposats. Per a aquesta fi, s’estableixen una sèrie de fases: la fase inicial, la fase de desenvolupament i la fase final.

Cadascuna d’aquestes fases s’ocupa d’una funció específica dins del procés d’aprenentatge: la fase inicial prepara als alumnes i alumnes per a l’aprenentatge, en la fase de desenvolupament es proposen diverses activitats amb l’objectiu d’introduir i treballar nous continguts, i la fase final s’encarrega d’avaluar i reflexionar sobre els aprenentatges assolits.

A continuació, anem a veure algunes orientacions i exemples de com plantejar les activitats del punt de partida d’un projecte.

Quines tasques desenvolupem en el punt de partida d’un projecte?

Una de les primeres tasques a desenvolupar en la seqüència didàctica d’un projecte és presentar el tema de forma motivadora. Per a això podem ajudar-nos de vídeos o altres recursos multimèdia i procurar acostar-nos a la realitat de l’alumnat, iniciant un debat o fent-los preguntes sobre què pensen, si viuen o han viscut alguna situació similar a la suggerida, si s’havien plantejat alguna vegada el problema tractat, etc. Per exemple, si treballem el projecte «Em sento bé», sobre hàbits saludables, podem començar amb algun vídeo sobre esportistes famosos i preguntar als alumnes com mantenen el seu estat de forma, si és saludable la vida d’un esportista d’elit…

Després de presentar el tema ens serà fàcil enllaçar amb la següent activitat de la seqüència: avaluar i activar els seus coneixements previs. És important tenir en compte que quan parlem d’avaluar no ho fem en el sentit habitual de la paraula: no qualificarem ni corregirem, sinó que simplement recopilarem informació sobre el nivell de l’alumnat i, alhora, estimularem els seus coneixements previs sobre el tema del projecte.

Per aconseguir el nostre propòsit podem començar plantejant-los unes senzilles preguntes que, posteriorment, condueixin al debat. Per exemple, si estem treballant el projecte «Els nostres amics els animals», podem interessar-nos per l’últim animal que han vist: on ho van veure?; aquest lloc, és el seu hàbitat natural?; en cas que no ho sigui, quin és el seu hàbitat?; coneixen altres animals que visquin en el mateix hàbitat?; quins altres hàbitats coneixen?, etc.

Seguidament, realitzarem activitats per compartir objectius d’aprenentatge i criteris d’avaluació, és a dir, explicarem als alumnes què s’espera d’ells i com volem que l’aconsegueixin. Els mapes conceptuals són útils per a aquesta part de la seqüència d’aprenentatge, així com per activar els coneixements previs dels alumnes i detectar les llacunes existents. Aquestes llacunes es poden expressar en forma d’objectius d’aprenentatge mitjançant la pregunta: què volem aprendre i encara no sabem? Un altre ús dels mapes conceptuals és mostrar a l’alumnat la relació entre els seus coneixements previs i aquells que esperem aconseguir amb el projecte.

Una vegada els nostres alumnes tinguin clar el que es treballarà en el projecte hem de donar-los temps i espai per planificar les accions o tasques necessàries per donar resposta a la situació inicial. Per a això els proposarem un tipus d’activitats conegudes com a «bases d’orientació», és a dir, un llistat ordenat de les accions necessàries per realitzar un procés, en aquest cas, les tasques que componen el projecte.

Una manera eficaç de desenvolupar en l’alumnat habilitats i capacitats relacionades amb l’autonomia personal consisteix a implicar-ho a la planificació. Atès que Santillana Projectes ofereix el llistat de passos a seguir en cada projecte, podem proposar als alumnes que ho revisin o bé que ho comparin amb el llistat que ells mateixos hagin elaborat. A mesura que va avançant el projecte es pot anar comprovant la planificació dels alumnes i acabar d’ajustar allò que sigui necessari.

Com veieu, la fase inicial d’un projecte té com a objectiu preparar als nens i nenes per a l’aprenentatge. Santillana Projectes ofereix diverses activitats que responen a aquest requisit, però recordeu que podeu ampliar i afegir altres activitats per adaptar-les al vostre alumnat.

Us animem, doncs, a posar en pràctica alguna d’aquestes activitats i al fet que ens expliqueu com les heu realitzat i quin ha estat el resultat.

 ----------

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *