Guia per dur a terme les tasques de recerca en Educació Primària

En aquest nou article seguim indagant sobre les fases de Santillana Projectes. Si anteriorment vam tractar la fase inicial en «Etapa inicial d’un projecte: el punt de partida», en aquesta ocasió ens centrarem en la següent: la fase de desenvolupament.

Abans de conèixer l’estructura i els tipus d’activitats que podem proposar a cada moment en la fase de desenvolupament d’un projecte, recordem que aquesta fase acostuma a ser la més llarga de totes i que la seva principal finalitat és introduir i treballar nous continguts amb l’objectiu d’aconseguir els aprenentatges esperats.

Com s’estructura aquesta fase?
Durant la fase de desenvolupament, les activitats es distribueixen en diverses tasques de recerca. Cadascuna d’elles se centra en un aspecte concret del tema que cal investigar i que ja es va presentar a la fase inicial. Aquestes tasques són relativament independents entre elles i no tenen un ordre preestablert. Per tant, es poden dur a terme en l’ordre que sigui més adequat a les vostres necessitats.

En finalitzar cadascuna d’aquestes tasques tindrem un resultat, sovint en forma d’aprenentatge, que ens acostarà a l’obtenció del producte final del projecte.


En primer lloc, proposarem als nostres alumnes activitats d’introducció de continguts amb la finalitat que puguin accedir a la informació necessària per realitzar les tasques establertes a la fase inicial (mitjançant les activitats d’anticipació i planificació). Aquestes activitats de recerca, experimentació, contrast d’informació, etc., han d’ajudar a comprendre els continguts que es proposen en la tasca de la fase de desenvolupament de Santillana Projectes.Recordeu que s’aconsella que aquestes activitats siguin treballades amb estructures cooperatives, com, per exemple, «La lectura compartida», «1.2.4» o «Els quatre savis». D’aquesta forma, s’afegeix tot el potencial del treball cooperatiu a la metodologia del treball per projectes.
Quines activitats cal realitzar en cadascuna d’aquestes tasques?

  • Finalment, recomanem també l’ús d’«organitzadors gràfics» de tot tipus per recollir les informacions investigades durant les tasques. Els organitzadors gràfics són un element d’ajuda molt destacat que, a més a més, permet desenvolupar les capacitats i habilitats relacionades amb el tractament de la informació.

  • Un altre tipus d’activitats que cal tenir en compte són aquelles destinades a la regulació i autorregulació de l’aprenentatge. A més d’activitats per treballar nous continguts, és necessari proposar en aquesta fase activitats que permetin a l’alumnat conèixer l’estat del seu progrés. D’aquesta forma, podem valorar si les activitats compleixen amb els objectius d’aprenentatge previstos i realitzar algun ajust en cas que sigui necessari sense haver d’esperar a una avaluació al final del procés.Per desenvolupar aquest tipus d’activitats, serà important elaborar durant la fase inicial una bona planificació de les accions a realitzar mitjançant alguns tipus d’activitats com, per exemple, els «Mapes conceptuals» o les «Bases d’orientació».

 

  • A més de les activitats de regulació de l’aprenentatge, és important desenvolupar activitats de regulació de les estratègies. De forma semblant al cas anterior, aquestes activitats permetran a l’alumnat establir que les tasques i les estratègies planificades en la fase inicial s’estan duent a terme i compleixen amb l’objectiu d’aconseguir donar resposta a la situació inicial, i realitzar els ajustos que siguin necessaris sense haver d’esperar al final del procés.


Deixem aquí, de moment, les fases dels projectes, però tornarem pròximament per tractar en profunditat l’última de les fases: la fase de síntesi. Fins llavors, no oblideu comentar-nos les vostres idees d’activitats per a la fase de desenvolupament: què us ha funcionat?, quines activitats són les que agraden més als vostres alumnes i alumnes?, etc. Esperem llegir les vostres aportacions!Finalment, recordar que aquells de vosaltres que vulgueu avaluar per mitjà del porfoli haureu de guardar el resultat de cadascuna d’aquestes tasques. En Santillana Projectes s’inclou, al final de cada tasca, una breu rúbrica d’autoreflexió de l’alumne sobre el treball que ha realitzat, bé individualment o bé amb el seu equip.----------

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *