Quines activitats treballarem a la fase final

Benvinguts de nou a un article, en aquest cas l’últim de la sèrie, sobre les fases de la seqüència didàctica d’un projecte. Si en la fase inicial “Etapa inicial d’un projecte: el punt de partida” d’un projecte vam veure la importància que les activitats preparen a l’alumnat per a l’aprenentatge, i en la fase de desenvolupament “Guia per dur a terme les tasques de recerca en Educació Primària” vam veure també com es proposen activitats que ajudin a l’alumnat a dur a terme aquests aprenentatges, en aquest post anem a aprendre quins tipus d’activitats i quines funcions tenen per assegurar una bona fase de síntesi per al nostre projecte. Estàs llest/a? Som-hi!

De la mateixa manera que en les fases anteriors, les funcions que s’han d’assegurar en la fase de síntesi estan clares i definides. D’aquesta forma, les activitats proposades a l’alumnat haurien de permetre:

  • Aplicar aquells coneixements que ha realitzat durant les fases anteriors.
  • Organitzar i posar en ordre aquests aprenentatges.
  • Reflexionar sobre l’après i el procés seguit.

Anem a veure, amb més detall, cadascuna d’aquestes funcions.

1. Treball final

Els Projectes Santillana s’han dissenyat per fomentar l’aprenentatge significatiu i funcional, i un dels requisits perquè això sigui possible és que l’alumnat pugui comprendre de forma clara la funció i el significat dels aprenentatges realitzats. Per a això, tots els Projectes Santillana incorporen, en la seva fase final, activitats que permeten als i les alumnes posar en pràctica els aprenentatges realitzats en contextos de la vida real i amb l’objectiu de solucionar problemes concrets.

Per posar alguns exemples del que significa aquest producte final, podem observar que, en el projecte sobre les plantes, “Som jardiners i jardineres”, durant la fase final del projecte es demana a l’alumnat la construcció d’un hort vertical. Per a això, s’utilitzaran els aprenentatges sobre les plantes realitzats durant les activitats de la fase anterior per dur a terme aquesta tasca.


En un altre dels projectes proposats per Santillana, “Comprem i venem”, les activitats de la fase de desenvolupament permeten a l’alumnat aprendre tot el necessari per a, posteriorment, organitzar un mercat ambulant solidari.

D’aquesta forma es finalitza el projecte posant en pràctica, en un context proper a la realitat, tot allò que s’ha treballat durant les activitats anteriors. Això permet que aquests aprenentatges es duguin a terme coneixent la funció que tenen per resoldre problemes de la vida quotidiana i adquirint un significat més profund en l’alumnat que facilita la seva adquisició.

2. Què hem après

Una vegada que hem dut a terme el treball final del projecte, és a dir, aquell producte o artefacte que s’havia plantejat a l’inici de les activitats, passem al moment de posar en ordre els aprenentatges realitzats. Per a això és important plantejar activitats mitjançant les quals els i les alumnes puguin identificar, de forma independent del producte final, els aprenentatges que han dut a terme durant les activitats proposades al llarg del projecte.

Per exemple, en el projecte “Els nostres avantpassats,  els romans”, després de l’activitat de treball final, es proposa als alumnes una activitat d’anàlisi en la qual han d’identificar aquells elements de la cultura romana que perviuen en la cultura actual.

 

 

D’altra banda, en el projecte sobre els animals invertebrats, Quantes bestioles”, es proposa a l’alumnat la confecció d’un mapa conceptual en el qual mostrar les relacions entre els conceptes treballats durant el projecte.

3. Autoreflexió

Finalment, no podem acabar un projecte, o qualsevol altra proposta d’aprenentatge, sense dedicar uns instants a la reflexió del procés i les estratègies realitzades. En cadascun dels Projectes Santillana trobareu activitats que us ajudaran a realitzar aquestes reflexions i fomentar les habilitats i capacitats de metacognició del vostre alumnat.

Per això, tots els Projectes Santillana ofereixen, com a activitats finals, dos qüestionaris de valoració: el primer d’ells sobre el propi alumne i el segon sobre el treball en equip.

En la valoració personal es pregunta a l’alumne sobre què li ha semblat el projecte, què li ha agradat més i menys, les dificultats que ha trobat i com superar-les, què li agradaria haver fet que no ha pogut, quina ha estat la seva aportació a la resta de l’equip de treball i quins aprenentatges ha adquirit a través de les activitats proposades.

La valoració sobre l’equip consisteix a reflexionar sobre l’organització, el nivell de col·laboració, l’aprofitament del temps i el respecte i el suport cap a la resta de companys.

Encara que d’entrada puguin semblar activitats “complementàries” o menys necessàries que la resta d’activitats del projecte, la veritat és que aquest tipus d’activitats són molt importants de cara a desenvolupar la competència d’aprendre a aprendre entre l’alumnat. Aquesta competència clau és de vital importància per poder regular el propi aprenentatge d’una persona i permetre que aprengui al llarg de tota la seva vida i desenvolupi també la seva autonomia.

Amb aquest repàs a les activitats de la fase de síntesi d’un projecte, acabem l’últim dels articles dedicats a les fases d’una seqüència. Esperem que us hagin resultat interessants i, sobretot, que us donin moltes idees per poder aplicar a la vostra aula. No oblideu deixar-nos un comentari si heu aplicat alguna d’elles i fins i tot si teniu algun dubte sobre la seva aplicació. Estarem encantats de contestar a tots ells!----------

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *