Com treballar amb les finestres d’aprenentatge en els Santillana projectes

En la guia del docent de cada projecte, i associades a cadascuna de les tasques, podem trobar les anomenades finestres d’aprenentatge. Però què són i com podem treballar amb elles? Al llarg d’aquest article donarem resposta a aquestes dues preguntes amb l’ajuda d’alguns exemples contextualitzats en el projecte de nivell I «A berenar».

Què són les finestres d’aprenentatge?

Com bé sabeu, Santillana Projectes pertany a un conjunt de materials educatius agrupats sota la premissa «Escola d’autor». Què significa això? Doncs que conformen un grup de materials oberts, on vosaltres, els docents, sou els qui distribuïu els diferents continguts curriculars en funció de les necessitats dels vostres alumnes.

Sota aquesta idea, Santillana Projectes pretén donar resposta a la interconnexió entre els continguts de coneixement del medi natural i social, desenvolupats en els projectes, amb altres àrees com les de Matemàtiques, Llengua o Educació visual i plàstica.

Així, per exemple, si agafem la primera tasca de recerca del projecte «A berenar» (els menjars del dia), podem veure que se’ns ofereixen dues finestres d’aprenentatge: una que ens condueix cap a l’àrea de Matemàtiques per treballar el rellotge analògic i una altra que ens porta fins a l’àrea de Llengua, on se’ns proposa redactar una llista.

Com treballar amb les finestres d’aprenentatge? 

És tan fàcil com seguir les indicacions que ens proporciona la guia del docent. En el cas de la finestra cap a les matemàtiques, perquè els alumnes aprenguin els menjars del dia se’ns mostra que seria interessant complementar aquesta tasca amb l’aprenentatge de la lectura i escriptura de les hores mitjançant rellotges d’agulles.

En cas de no haver treballat encara les hores, el projecte ens proporciona un moment significatiu d’aprenentatge que podem aprofitar per realitzar connexions neuronals en l’alumnat. En aquest sentit, per facilitar un aprenentatge significatiu de les hores podem dedicar una part de la sessió de Coneixement del medi/Ciències Socials o bé la propera sessió de Matemàtiques a treballar les unitats de mesura, la funció de les manetes, etc.

Si decidim aprofitar la finestra d’aprenentatge, podem utilitzar els materials que tinguem de matemàtiques: rellotges analògics de fusta o de cartró, el llibre de text o els materials de matemàtiques manipulatives proporcionats en Mate+.

Així, per exemple, si s’està treballant amb el llibre de text Saber fer de Matemàtiques, es poden utilitzar com a suport les activitats de la unitat 15 (tercer trimestre), bé del llibre de primer o de segon.


En canvi, si estem treballant amb els materials de Mate+ com a recolzament en Matemàtiques, es podrien utilitzar les fulles de treball 4 i 5 del bloc Mesures del llibre de primer, o bé les fitxes 3, 4 i 5 del llibre de segon.


En el cas que ja s’hagi treballat aquest aprenentatge, pot resultar adequat dedicar una part de la sessió a repassar o consolidar les unitats de mesura del temps, la funció de les manetes del rellotge o bé la lectura de les hores en punt i i mitjana, les hores i els quarts o el càlcul d’intervals de temps (quant temps passa des que esmorces fins que menges al migdia?…).

Com podeu observar, treballar amb finestres d’aprenentatge serveix per presentar els continguts de forma molt més significativa al nostre alumnat, ja que es realitzen quan realment són necessaris. En aquest sentit, no ens ha de fer por avançar unitats del llibre, atès que cada equip docent disposa d’autonomia pedagògica per organitzar els continguts de la forma que millor s’adequen a l’alumnat.

Heu utilitzat ja alguna finestra d’aprenentatge? Expliqueu-nos les vostres experiències.

Una gran experiència al centre Sant Bartolomé d’Oriola

A continuació, us expliquem l’experiència d’un professor que treballa amb els nostres projectes:

El meu nom és Sergio Pina Bernabéu i sóc mestre de Primària en el col·legi Sant Bartolomé, situat en una pedania d’Oriola (Alacant). A més de ser el tutor d’un dels dos sisens, també sóc responsable de les àrees de Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials en un dels dos segons que tenim al centre.

Aquest curs escolar hem treballat amb el projecte «Vivim junts» i ha resultat ser una gran experiència per tots (nens, professors i família). Al nostre centre portem dos anys treballant amb projectes a les àrees de ciències i per a aquest curs decidim provar amb els materials que ens oferia l’editorial Santillana. Sobre aquest tema haig de dir que es tracta d’un material molt ben estructurat i molt fàcil d’aplicar, sobretot, si vols iniciar-te en aquesta gran aventura educativa. No hi ha res més gratificant per a un docent que veure als seus alumnes motivats.

Comencem el projecte
Comencem el projecte amb l’esdeveniment inicial: una carta dirigida als alumnes de part de l’alcalde en la qual ens informava d’una sèrie de problemes al barri (parc descurat, carrers bruts, borses d’escombraries fora dels contenidors, excrements de gossos, comportaments incívicos…). En aquesta ens sol·licitava ajuda per solucionar aquests problemes i aconseguir entre tots un lloc més agradable en el qual conviure. Quina sorpresa es van portar quan el nostre conserge ens va portar la carta a classe!

Una vegada aconseguits l’escenari i la motivació necessària els anunciem el repte i els vam proposar el producte final: realitzar una campanya per conscienciar als veïns sobre la cura del nostre barri.

Després, realitzem l’avaluació inicial i els vam mostrar en assemblea què necessitaven saber i els preguntem al seu torn quines altres coses els agradaria conèixer sobre la seva localitat. Va resultar una activitat molt interessant ja que alhora que coneixíem els seus coneixements previs també descobrim els seus interessos personals. Tot això ens va permetre saber quins aspectes havíem de reforçar.

Formem quatre equips de quatre alumnes cadascun basant-nos en el treball cooperatiu i intentem que comprenguessin la necessitat d’engegar totes les seves capacitats cognitives, socials, emocionals i personals per aconseguir un objectiu comú. Va ser una gran experiència veure com cooperaven i s’ajudaven al mateix temps que aprenien els uns dels altres.
    
Les tasques del projecte

Al llarg del projecte realitzem les diferents tasques proposades tractant que els nens i nenes aprenguessin els continguts de la manera més significativa possible:

 • Van investigar sobre diferents aspectes de la seva localitat. Els demanem, per exemple, que fessin una llista d’aquells problemes amb els quals es trobaven al seu barri, parc, carrers, col·legi, veïns, i els demanem que pensessin en possibles solucions per a aquests problemes.
 • Van investigar sobre personatges famosos de la seva localitat, monuments i festes tradicionals amb la col·laboració de les famílies.
 • Redactem una carta en resposta a l’alcalde oferint-li solucions als problemes plantejats.
 • Cada equip va elaborar unes normes de convivència destacant aquells aspectes que van considerar més importants.
 • Celebrem unes eleccions municipals simulades. Els i les alumnes introduïen el seu vot en una urna i presentaven un carnet fictici elaborat per ells amb la finalitat que aprenguessin de la manera més real possible com es realitza l’elecció de l’alcalde o alcaldessa.
 • Visitem la ciutat d’Oriola i, en col·laboració amb l’Oficina de Turisme, vam conèixer el museu de la muralla, l’ajuntament i la casa-museu de Miguel Hernández.

Rebem la visita de la regidora d’Educació i els nens li van plantejar tot tipus de preguntes sobre l’Ajuntament i la seva organització.

Finalitzem el projecte
Finalment, l’alumnat va realitzar una campanya de conscienciació per a la cura del barri mitjançant cartells. Cadascun dels equips es va centrar en un aspecte diferent diversificant així els temes i i que fossin ells els protagonistes de la seva campanya. Una vegada finalitzat ho van presentar als diferents cursos del centre.

De manera interdisciplinària els alumnes van compondre un rap amb la col·laboració del professor de Música i fins i tot van gravar un vídeo rapejant a la plaça del poble.

A més, gravem un vídeo a manera informativa en el qual expliquem tot l’après-treballat. Realment ha estat una gran experiència per a tots.

Altres imatges cedides pel centre:


Alguns exemples de les làmines que acompanyen al projecte són:

Agraïm al nostre company Sergio Pina Bernabéu que hagi compartit amb nosaltres la seva experiència amb aquest fantàstic treball del projecte «Vivim junts» del NIVELL I. Moltes felicitats!
Us animem als altres a compartir les vostres experiències amb nosaltres.

Les TIC en l’aprenentatge per projectes en Educació Primària

Malgrat no ser un element obligatori dins de la metodologia de l’aprenentatge per projectes, sovint les eines TIC tenen una presència important en la realització de les activitats. Gràcies a les possibilitats que ens brinden aquest tipus d’eines, no solament podem dur a terme les tasques encomanades en un projecte en concret, sinó que, a més, faciliten el desenvolupament de certes habilitats i capacitats relacionades amb la competència digital.
Encara que, com hem dit, les eines TIC ens poden servir per a múltiples activitats, generalment ens centrarem en tres tipus o categories:

 • Cerca d’informació, així com la seva recopilació i organització.
 • Espais de treball col·laboratiu, per compartir i comunicar-se.
 • Comunicació de resultats, creant materials i recursos, i compartint-los.

En aquest article intentarem afinar aquestes categories i mostrar algunes de les eines més interessants en cadascuna d’elles.

 • Cerca d’informació

 Com haureu pogut comprovar, Santillana Projectes proposa una sèrie d’activitats de recerca mitjançant les quals l’alumnat ha de recopilar i organitzar una sèrie d’informacions. Existeixen diverses opcions per organitzar aquesta informació, per exemple, Popplet. Es tracta d’una senzilla aplicació amb la qual crear mapes conceptuals de forma ràpida. Pot ser molt útil, per exemple, si estem treballant el projecte de l’Univers i volem organitzar tots els coneixements que anem adquirint per categories.

Una altra opció per organitzar la informació, en aquest cas molt recomanable per a temes d’història, és la creació de línies de temps, per exemple, amb Timetoast. Aquesta opció pot ser interessant per crear una única línia del temps amb les diverses dates i esdeveniments que es presenten en el projecte «Som exploradors».

 • Espais de treball col·laboratiu

 Un altre dels beneficis que ens pot aportar la incorporació de les TIC durant el desenvolupament del nostre projecte és la d’oferir espais de col·laboració als diferents equips de treball. Existeixen diversos productes, bastant coneguts, com, per exemple, la suite de Google o Office365, però hi ha altres formes de col·laborar amb els alumnes. Padlet, per exemple, ens permet crear un tauló col·laboratiu en el qual crear vistoses presentacions afegint diversos tipus de recursos (textos, imatges, vídeos…). Una altra eina similar és Lino, mitjançant la qual també podem crear un tauló col·laboratiu i recopilar recursos multimèdia.


Aquest tipus de taulons poden ser molt interessants en projectes com «De què són fetes les coses?» per mostrar, de forma visual, els materials dels quals estan compostos diversos objectes i la seva procedència. Un altre exemple podria ser la creació d’un tauló col·laboratiu en el qual exposar, de forma visual, els resultats obtinguts a l’apartat «Com viatgen els productes» del projecte «Comprem i venem».

 • Comunicació de resultats (crear materials i presentacions)

Una de les activitats finals d’un projecte consisteix a realitzar una comunicació sobre el procés, els resultats i, sovint també, sobre els aprenentatges assolits. Gràcies a l’ús d’eines TIC, l’alumnat pot tenir al seu abast un ampli ventall de possibilitats per crear materials i recursos informatius amb els quals dur a terme aquestes activitats comunicatives. A més de les eines de creació de continguts, com a presentacions, il·lustracions, infografies, una de les eines més utilitzades a causa de la seva facilitat d’ús i versatilitat són els blogs. Un blog ens permet crear un diari d’aprenentatge que reculli els passos que hem donat per arribar al final del projecte i els aprenentatges que hem realitzat, o bé presentar els resultats que hem obtingut o el producte final que hem confeccionat. Un exemple d’aquest últim ús podria ser la creació d’un blog per difondre els hàbits saludables que s’han treballat durant el projecte «Em trobo bé!» o les accions que es poden dur a terme per estalviar energia que s’han après durant el projecte «No malgastis l’energia!».

Totes aquestes eines, si bé poden oferir un valor afegit als nostres projectes, és important que s’utilitzin tenint en compte el nivell maduratiu de l’alumnat i adaptant o triant aquelles eines que millor s’adequen a les seves necessitats.

I vosaltres, quines eines utilitzeu? Coneixeu altres eines semblants a les quals hem explicat? Deixeu-nos un comentari amb les vostres experiències i consells!