Activitats complementàries per tractar el Dia Internacional de les Dones, relacionades amb els projectes «On vius?» i «Què vols ser quan siguis gran?»

El 8 de març es celebra el Dia Internacional de les Dones per, entre altres coses, reivindicar la igualtat d’oportunitats, però sap el nostre alumnat per què se celebra aquest dia?, tenim totes les persones les mateixes oportunitats?, continuen existint diferències laborals?, vivim en una societat justa? Aquestes preguntes han de fer-nos reflexionar sobre la importància d’educar en la igualtat.

Des de Santillana, creiem necessari educar en la igualtat d’oportunitats des de la infància perquè «l’educació no canviarà el món, però sí les persones que poden canviar la societat».

En aquest article volem oferir-vos activitats per treballar el Dia Internacional de les Dones que al mateix temps serveixin com a complement per als projectes del Nivell iniciació, «On vius?», i de Nivell I, «Què vols ser quan siguis gran?».

Per què se celebra el Dia Internacional de les Dones?

Per començar a treballar, podem reflexionar sobre el motiu pel qual se celebra aquest dia de la manera següent:

  • Plantejar la pregunta i explorar els seus coneixements previs de l’alumnat: formularem la pregunta i investigarem què saben realment sobre les diferències per raó de gènere en el nostre entorn proper i en la societat en general.
  • Realitzar una petita recerca: proposem al nostre alumnat recopilar informació sobre el significat d’aquest dia. Els podem facilitar la tasca elaborant una fitxa perquè, amb l’ajuda de la familia, l’emplenin a casa.
  • Posar en comú i concloure: organitzem una taula rodona en la qual l’alumnat mostri els resultats de la seva recerca; després, extraiem unes primeres conclusions. A més, individualment, cada infant pot expressar la seva opinió sobre tots els temes que s’han debatut.

Una vegada iniciada la temàtica, podem realitzar les altres propostes:

1.On vius?

Aquest projecte ens serveix com a introducció a la metodologia de treball per projectes i, encara que ho l’haguem realitzat a l’inici del curs, podem recuperar-ne el contingut per ampliar les reflexions, bé pel Dia Internacional de les Dones, bé per al projecte «Què vols ser quan siguis gran?».

Una de les tasques del projecte «On vius?» consisteix a veure com es reparteixen les tasques domèstiques i explicar per què és necessari col·laborar-hi. Per realitzar una recerca més exhaustiva sobre aquesta temàtica, podem iniciar un diari personal o de grup en el qual l’alumnat vagi anotant les tasques que observa cada dia a casa i qui se n’encarrega.

Possiblement ens trobarem amb famílies en les quals la majoria de les tasques recauen en la dona i unes altres en les quals les tasques es reparteixen. A partir d’aquí generarem un debat perquè prenguin consciència de la importància de fer un repartiment equitatiu en les tasques de casa i com poden col·laborar-hi.

2. Què vols ser quan siguis gran?

En aquest projecte abordem els diferents oficis, fet que ens ofereix l’oportunitat de treballar amb l’alumnat els estereotips de gènere associats a l’elecció d’estudis i professió. Tradicionalment, la societat ha dirigit els nens a dedicar-se a professions com ara policia, bomber, astronauta o futbolista, i les nenes a oficis com ara infermera, mestra, dissenyadora o veterinària.

És important que des de petits no associïn les professions amb el gènere, cal que siguin lliures de triar al què es volen dedicar o què els agrada: dones astronautes, homes infermers…

Mentre realitzem aquest projecte o en acabar-lo, podem complementar-lo amb altres activitats:

  • Fer un llistat de les professions que els agraden més o, fins i tot, dibuixar-les, i buscar exemples de persones de tots dos sexes que s’hi dediquin.
  • Exposar i defensar davant dels altres companys i companyes la professió que els agrada i explicar per què serien bons professionals en aquest àmbit. Per descomptat, aquí caldrà vigilar que no s’utilitzin arguments de gènere tipus: «Com soc un nen soc bo en…» o «Com soc una nena el que se’m dona bé és…». En finalitzar les presentacions podem deixar clar que usar el gènere per valorar si una persona és capaç, apta, vàlida, etc., és erroni.
  • Demanar, tant a les nenes com als nens, que facin el mateix treball, per exemple, recollir una sèrie d’objectes i ordenar-los. Prèviament, els diem que rebran una recompensa després de l’activitat (ha de ser una cosa quantificable). Una vegada fet el treball, atorgarem una recompensa més gran als nois que a les noies i esperarem la seva reacció. Seguidament, els preguntem si els sembla just o no, i els demanarem que expliquin per què.
  • Investigar sobre dones que han aconseguit grans gestes, descobriments o han estat líders en algun camp. Dones com ara Marie Curie, Elena Maseras, Eva Perón, Virginia Woolf, J. K. Rowling, Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Amelia Earhart, Gertrude B. Elion…

Segons la professió triada per cada nen, nena o grup, els proposarem que investiguin un personatge concret. Cadascun emplenarà des de casa una fitxa amb el nom, la data i el lloc de naixement, fet pel qual és important, etc., i una reflexió final en què valorin si creuen que, pel fet de ser dona, ha pogut o va poder tenir més dificultats que un home en la seva vida i la seva professió.

Realitzarem un mural, per equips, en el qual col·locaran les dades de la persona que els ha tocat (acompanyat d’una imatge) a manera d’exposició. Presentareu les murals a la classe perquè tots els coneguin.

A mesura que anem treballant les tasques del projecte, podem introduir activitats com aquestes que ens ajudin a pensar si el fet de ser dona o home ha de marcar el nostre ofici, les nostres condicions laborals, etc.

Amb aquestes propostes volem oferir-vos activitats que puguin ajudar-vos a complementar el vostre projecte, alhora que treballem aspectes tan importants com la coeducació i la igualtat, aprofitant la celebració del 8 de març.

Pots compartir en el nostre blog les experiències que has realitzat en el teu centre!----------

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *