Com es fa servir el quadern d’equip de Santillana Projectes

 

A Santillana Projectes, apostem pel treball cooperatiu per fer les tasques de recerca. Tant és així que a l’inici de tots els projectes podeu trobar una proposta per organitzar el treball en equips cooperatius.

A més, en articles anteriors us hem presentat altres propostes per incloure el treball cooperatiu en els vostres projectes:

Abans de treballar de manera cooperativa… Si ja coneixeu una mica les característiques del treball cooperatiu, sabreu que requereix diferents factors perquè sigui efectiu, és a dir: perquè l’alumnat treballi de manera cooperativa, abans n’ha d’aprendre.

El primer d’aquests aprenentatges consisteix a conèixer-nos; per això abans d’emprar el treball cooperatiu en els projectes hem de dur a terme dinàmiques de cohesió perquè l’alumnat conegui les persones amb qui treballarà. Després, formarem els grups i els mostrarem com es treballa de manera cooperativa usant algunes de les estructures que us hem proposat als articles i al Manual de formació docent.

Si encara estem en aquesta fase, podem treballar igualment els projectes, però en grups esporàdics i no en grups cooperatius formals.

Preparació del treball cooperatiu

Una vegada que sapiguem quin producte volem fer i què n’aprendrem, podem començar a organitzar-nos.

Per això us proposem que en cada grup es creïn i s’assumeixin rols i responsabilitats:

 • Secretària/secretari.
 • Portaveu.
 • Coordinadora/coordinador.
 • Supervisora/supervisor.

Dins de cada grup cal decidir qui es fa càrrec de cada rol. Aquesta assignació pot fer-la cada grup o, si és el primer projecte que duem a terme amb aquesta metodologia, podem distribuir directament nosaltres els rols. Si ho fem així, hem de seleccionar l’alumne o l’alumna que creiem que pot fer-ho millor, ja que en ser el primer que assumeix aquest càrrec serà el referent que tindran els altres quan els toqui a ells exercir-lo.

Com es fa servir el quadern de l’equip

En el llibre del docent de cada projecte disposeu de tota la informació i de plantilles per usar el quadern de l’equip:

 1. Composició de l’equip: es decideixen els rols que assumeix cada membre de l’equip i es posa un nom a l’equip. També poden inventar-se un logo o fer-se una foto de grup i afegir-la a la plantilla.
 2. Pla de lequip: l’equip s’organitza. Decidim com a grup en què volem focalitzar el nostre treball (entendre’ns millor sense discutir, fer que tots col·laborin, etc.) i també com a participants individuals pensem en el nostre propòsit (participar en totes les decisions, dir la nostra opinió respectant la dels altres, ajudar a millorar la presentació del treball, etc.).

3. Diari de les sessions: es registra el treball de l’equip analitzant si seguim la planificació prevista, com hem treballat en l’equip (si hem tingut conflictes, dificultats, etc.) i què hem après. Aquest registre es pot fer en finalitzar cada sessió o cada tasca de recerca.

4. Revisió del pla d’equip: hi ha dos tipus d’avaluació del treball en equip: una d’individual i una altra en equip. La valoració individual és la que es fa amb la plantilla que cada alumna o alumne té al seu dossier del projecte, mentre que la valoració de l’equip es fa amb la plantilla que es proporciona al llibre del docent.

Així i tot, us proposem altres consells per quan estigueu feu servir aquest material:

 • En el diari de sessions, encara que el secretari o la secretària s’encarregui d’escriure-hi, la decisió sobre què s’hi escriu ha de prendre’s per consens. També podríem optar perquè cada vegada sigui un membre del grup el que expressi la seva posició o punt de vista d’aquesta sessió o tasca, però d’aquesta manera els altres membres del grup no tindrien opció a debatre si tenen un altre punt de vista i/o a corregir la seva companya o el seu company si la seva reflexió no ha estat encertada.
 • La primera vegada que utilitzem el quadern de l’equip necessitarem més temps, ja que haurem d’explicar què cal fer en cada moment i proporcionar més pautes als equips sobre com aplicar-lo. A mesura que anem fent projectes i l’alumnat es vagi acostumant a usar el quadern de l’equip, veurem com guanyen autonomia tant a l’hora d’emplenar el quadern de l’equip com a l’hora de fer les tasques.
 • Una bona opció abans de valorar el treball de l’equip és abans fer una avaluació individual. Cada membre de l’equip pensa individualment com ha funcionat el treball en equip i després ho posa en comú amb els altres. De les reflexions i la discussió de tots els membres de l’equip sortirà l’avaluació que es registra a la plantilla de revisió del pla d’equip.

L’ús del quadern de l’equip requereix també un procés d’aprenentatge que es durà a terme amb el treball en diversos projectes Santillana. A mesura que l’anem usant, més profit en traurem i cada cop funcionarà millor amb l’alumnat.

L’hort com a excusa per treballar per projectes

En molts centres educatius estem acostumats a tenir un hort i a treballar-hi durant tot el curs: netejar-lo, preparar la terra, plantar, cuidar les plantes i recollir-ne els fruits. Això en si ja és un aprenentatge per a l’alumnat, però podem enriquir-ho encara més si ho combinem amb Santillana Projectes.

A continuació, us mostrem diferents opcions per utilitzar l’hort mentre treballem amb Santillana Projectes.

L’hort com a raó per fer els projectes 

El procés d’elaboració, preparació i cura de l’hort ja ens condueix a un aprenentatge per recerca i descobriment molt proper al que usem en el treball per projectes. Tant és així que en el projecte «Som jardiners i jardineres», de Nivell I, el producte que cal fer és un hort o jardí vertical, i durant el projecte s’insta l’alumnat a conèixer com són les plantes, què necessiten per viure, com neixen i creixen, de quins tipus n’hi ha, com hem de cuidar-les i què ens proporcionen. Durant les tasques de recerca, l’alumnat aprèn tot el que necessita saber sobre l’hort per després poder fer-se’n càrrec.

En aquest cas, la mateixa intenció de fer un hort és la raó que sustenta el projecte. Per exemple, podem exposar a l’alumnat que la direcció del centre ens ha encarregat durant aquest curs la cura de l’hort del col·legi. Per això haurem d’investigar i aprendre a fer-ho.

Ara bé, l’hort és un projecte que implica molta feina, cura i responsabilitat, per la qual cosa una de les propostes per les quals podeu optar és que el grup de Nivell I que fa el projecte «Som jardiners i jardineres» sigui el promotor de l’hort, el que s’encarregui de tenir-ne cura. Els altres grups de primària ajudaran aquest grup.

Aproximar els continguts del projecte a la realitat mitjançant l’hort

A berenar! Nivell I

En aquest projecte treballem a favor d’una alimentació saludable i el descobriment dels diferents tipus d’aliments, per la qual cosa si tenim un hort al col·legi és una bona oportunitat per relacionar-lo amb el projecte.

A continuació, us mostrem alguns objectius d’aprenentatge d’aquest projecte i com es poden treballar:

 • Conèixer els diferents grups d’aliments i diferenciar els aliments naturals dels elaborats: usant aquestes tasques de recerca podem acostar el nostre grup classe a l’hort per fer una anàlisi dels aliments que podríem collir-hi. A partir de l’observació i l’anàlisi realitzada a l’hort, podrem completar la fitxa corresponent.
 • Esbrinar com es preparen els aliments i com cal conservar-los: és ideal fer aquesta tasca a l’hort quan s’hi cullen els primers fruits, ja que és una pregunta que pot sorgir de forma natural de l’alumnat: com conservem aquestes fruites i verdures fins que les mengem?

Em sento bé! Nivell II

Dins del concepte de salut també treballem l’alimentació, per la qual cosa utilitzar l’hort pot ser una bona excusa per fer aquest projecte. Per aconseguir el següent objectiu d’aprenentatge del projecte us proposem:

 • Dissenyar diferents menús a partir del principi d’una alimentació saludable i equilibrada: sota la demanda del grup classe que s’encarrega de l’hort, hem de confeccionar diferents propostes de menús que incloguin la fruita i la verdura que cullin. Aquest pot ser l’inici d’una de les tasques del projecte i també una manera més motivadora i propera de justificar que hàgim de confeccionar menús saludables.

Salvem la Terra! Nivell III

En aquest projecte l’hort també ens pot servir per justificar la realització d’algunes tasques relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. Per aconseguir el següent objectiu d’aprenentatge del projecte us proposem:

 • Valorar la influència de les activitats humanes en la deterioració mediambiental: podem dur a terme diferents tasques per aconseguir aquest objectiu d’aprenentatge del projecte. D’una banda, podem valorar l’impacte mediambiental de l’hort del nostre col·legi, tant els efectes positius com els negatius (si hi usem pesticides, per exemple). També podem fer servir la mateixa estratègia que en el projecte de Nivell II, és a dir, que el grup classe que s’encarrega de l’hort ens expliqui com es poden conrear les verdures d’una manera ecològica.

En totes aquestes propostes usem d’una manera diferent l’hort en els projectes, però en totes aprofitem una situació real del nostre centre educatiu per fer un aprenentatge.

Teniu hort al vostre col·legi? En quin projecte l’heu inclòs? Expliqueu-nos la vostra experiencia.