Ampliem les tasques de recerca del projecte «Comprem i venem»

Us donem la benvinguda de nou a aquest blog sobre Santillana Projectes. En aquest article desgranarem un projecte del nostre catàleg a tall d’exemple per explicar algunes idees, consells i trucs que podreu utilitzar tant en aquest projecte que us presentem a continuació com en uns altres.

El punt de partida d’avui és el projecte de nivell II «Comprem i venem», és a dir, pensat per als cursos de 3r i 4t de Primària, i que compta amb les tres etapes bàsiques de tots els projectes d’aprenentatge: punt de partida, tasques de recerca i finalitzem el projecte.

En aquest cas ens centrarem en les tasques de recerca amb l’objectiu de complementar-ne alguna o fins i tot afegir-ne algunes de pròpies per aprofundir en els temes tractats. També us suggerim personalitzar les tasques a l’entorn pròxim al centre educatiu i, per tant, a l’alumnat per fer-lo més significatiu.

Mapa dels comerços del barri o localitat

Les tasques de recerca d’aquest projecte tracten l’origen dels productes, els sectors econòmics, la fabricació i la distribució i la venda. En aquest moment treballem les tasques d’«Intercanvi de productes» i «Comprarem», centrades en l’àmbit del comerç, tema sobre el qual us proposem la primera variació.

En aquest cas, per conèixer millor l’entorn que ens envolta i aprofundir en els diferents tipus de comerç, podem proposar als nens i nenes que efectuïn una recerca sobre els comerços que hi ha al seu voltant. Aquesta tasca de recerca serà ideal per fer-la en grups de quatre alumnes.

En primer lloc, delimitarem el terreny sobre el qual investigarem. Podem triar tota la localitat, el barri en el qual ens trobem o, directament, traçar una circumferència d’una distància determinada al voltant del centre educatiu. L’objectiu és investigar els comerços que hi ha dins del radi de la recerca i la seva tipologia.

En segon lloc, explicarem o triarem els criteris de classificació d’aquests comerços amb la participació del nostre alumnat. A més del criteri relatiu a la grandària (petit comerç, supermercat o gran superfície), podem utilitzar altres categories: el tipus de productes, béns o serveis que es poden adquirir, si es tracta d’una botiga única, una cadena o una franquícia, etc.

Una vegada especificats els criteris de classificació, explicarem la manera de seleccionar la informació. Per a això utilitzarem un mapa de la zona a investigar i una sèrie d’indicadors que ens serviran per identificar els establiments. Cadascun d’aquests identificadors serà consensuat amb tots els grups i haurà d’indicar el tipus d’establiment segons els criteris establerts anteriorment.

Finalment, cada grup presentarà el mapa que ha confeccionat amb els comerços de la zona juntament amb un petit comentari sobre com estan distribuïts: hi ha molt de comerç o poc?, de quin tipus és?, com ha evolucionat el comerç?, han obert més botigues o han tancat les que hi havia? A partir d’aquestes i altres preguntes, es pot donar pas a un petit debat o reflexió sobre l’evolució del comerç en el barri o localitat.

Reflexió crítica sobre els valors de la publicitat

Al final de les tasques de recerca trobem una tasca dedicada a la publicitat en la qual es proposa a l’alumnat analitzar un anunci en concret mitjançant una sèrie de preguntes senzilles sobre l’emissor, els destinataris i el contingut. En cas que volguéssim ampliar aquesta tasca per aprofundir en els valors que transmet la publicitat, podríem fer-ho de la manera següent:

Dies abans de portar a terme l’activitat, podem demanar a l’alumnat que reculli i porti a l’aula algunes revistes. Ens interessa especialment que hi hagi diversitat de revistes: d’actualitat, esports, naturalesa, finances, tafaneries, juvenils… L’objectiu de l’activitat és fer una llista dels anuncis que hi apareixen i analitzar els valors que representen.

Per a això, demanarem que s’agrupin en equips de quatre alumnes i que triïn la revista que volen analitzar. És important intentar que s’analitzin revistes de temàtiques diferents.

La primera tasca és fer una llista dels elements que volem analitzar: quin tipus de producte s’anuncia?, quina és la motivació per adquirir-lo?, qui apareix a l’anunci?, quines actituds tenen els personatges de l’anunci?, quin tipus de llenguatge s’utilitza?… Aquestes i altres preguntes es poden establir amb l’ajuda de l’alumnat per guiar l’anàlisi de la revista.

Seguidament donarem pas al treball dels grups, que hauran de recopilar tots els anuncis que trobin i contestar les preguntes que hem establert a l’inici. Per a això podem utilitzar el format que considerem més adequat, com per exemple fotografiar l’anunci i confeccionar una presentació amb l’anàlisi de la revista. Aquesta presentació haurà d’incloure un primer apartat que presenti la publicació i el públic al qual va dirigida, i un apartat final amb els valors que creuen que es fomenten en els anuncis que han analitzat.

Finalment, cada grup farà una presentació de la seva anàlisi. Després, es proposarà un debat sobre els valors en la publicitat i la seva relació amb els diferents tipus de revista que han analitzat.

Amb aquesta proposta acabem l’article d’avui, que esperem que us hagi inspirat a modificar i ampliar alguna de les tasques dels vostres projectes. En cas que ja ho hagueu fet, no dubteu a compartir les vostres tasques de recerca a l’apartat de comentaris.

Una salutació i fins al pròxim article!

20 de novembre: Dia Mundial dels Drets dels Infants. Com realitzem un projecte?

En articles anteriors us proposàvem tasques que relacionaven Santillana Projectes amb la celebració de certes efemèrides, com el Dia Mundial de l’Alimentació, el Dia Internacional de la Dona Treballadora o el Dia Internacional de la Salut.

En aquest cas volem anar una mica més enllà i proposar-vos un miniprojecte amb relació a la celebració del Dia Mundial dels Drets dels Infants, sense oblidar les diferents fases que componen l’elaboració d’un projecte: punt de partida, tasques de recerca i elaboració del producte final.

A més, si estàs treballant en concret amb els projectes «Vivim junts», «Construïm joguines» o «Recuperem un poble», la primera fase et serveix per mostrar què es recorda aquest dia. La vinculació als projectes de Grup Promotor / Santillana es pot dur a terme amb preguntes com les següents: Com tenen cura dels nens i les nenes al nostre poble, ciutat o barri?, quins espais per conèixer i jugar amb altres nens i nenes hi ha al nostre poble, ciutat o barri? Després, es pot sortir a conèixer el nostre entorn, els nostres espais de joc i fins i tot compartir les joguines que hem creat.

Comencem veient el vídeo Per mi i per tots els meus companys, d’UNICEF.

En aquest curt, un nen simula que juga a fet i amagar i va anomenant nenes i nens del món que pateixen desprotecció. Es tracta d’una campanya de conscienciació sobre la vulneració dels drets en la infància.

Després de veure el vídeo generem un debat al seu voltant. Per fer-ho podem utilitzar la rutina de pensament Veig, Penso, Em pregunto com a instrument per plantejar una avaluació inicial i així poder valorar els coneixements i les experiències previs de l’alumnat, al mateix temps que activem la seva motivació per iniciar el projecte.

Si el nostre alumnat no està habituat a desenvolupar aquest tipus d’estratègies de cultura de pensament, podem plantejar igualment un debat o fins i tot confeccionar una fitxa amb preguntes que generin la reflexió sobre el vídeo. Aquestes preguntes podrien ser, entre d’altres, les següents: A què jugava el nen? A quins nens i nenes anomenava? Creieu que són amics seus? Què els passava? Penseu que han decidit viure així? Us sembla just? En realitat, estan jugant? Diríeu que hauríem de tenir tots els mateixos drets? Per què creieu que diuen que això no és un joc de nens?

Una vegada activats els coneixements previs i la curiositat de l’alumnat, els llancem el repte d’organitzar, com a producte final del projecte, una campanya de conscienciació sobre la importància de lluitar contra la vulneració dels drets de la infància en el món.

A continuació, els mostrem els continguts que treballarem i el que necessitem saber per dur a terme el nostre producte final. Però, abans de passar a la fase següent del projecte, és convenient establir com ens organitzarem i passar a formar els equips de treball.

En aquesta fase abordem els diferents aspectes que volem treballar a través de tasques organitzades en fitxes de treball. En algunes els proposem activitats de recerca per documentar-se sobre diverses qüestions. En unes altres, en canvi, els demanem realitzar algun producte intermedi (text escrit, mural, manualitat, esquema…) en el qual hauran de plasmar el que han après i que ens servirà al seu torn com a subproducte del nostre producte final.

A tall d’exemple, plantegem tasques en les quals responguin qüestions com: Quan se celebra el Dia Mundial dels Drets dels Infants? Quin dia se celebra? Des de quan se celebra aquest dia? Saps què se celebra? Per a què serveix el Dia Mundial dels Drets dels Infants? Sabeu quins són els vostres drets? Què és l’ONU? Per què es commemora aquest dia? Ho veieu necessari?

Pàgines en les quals podrien buscar informació són www.guiainfantil.com i www.unicef.es/cat.

Moltes d’aquestes tasques poden plantejar-se amb la finalitat de generar un mural amb imatges reals o amb dibuixos elaborats per l’alumnat que podran utilitzar-se posteriorment en la campanya de conscienciació a manera d’exposició. Per exemple, en la tasca relacionada amb la qüestió Sabeu quins són els vostres drets?, poden fer un mural o cartell a manera de decàleg amb els deu principis que va establir l’ONU el 20 de novembre de 1959.

Un altre subproducte pot ser l’elaboració d’un díptic o un tríptic en el qual s’abordin els aspectes tractats.

La fase final del projecte consisteix, en el nostre cas, en la realització d’una campanya de conscienciació sobre els drets de la infància que podem fer coincidir amb el 20 de novembre (quan se celebra el Dia Mundial dels Drets dels Infants) i organitzar una jornada de portes obertes al centre. En aquesta campanya, els nens i nenes poden organitzar una exposició amb diferents espais i materials amb la nostra ajuda. De manera paral·lela es pot avaluar o valorar el treball realitzat tant per part de l’alumnat (autoavaluació) com per part nostra.

Amb aquest projecte ens marquem com a objectiu conscienciar la ciutadania que la infància és el col·lectiu més vulnerable i que, per tant, sofreix més les crisis i els problemes del planeta. Però, sobretot, volem que el nostre alumnat prengui consciència de quins són els seus drets i de la necessitat de lluitar per una societat més justa en la qual no es vulnerin.