Els meus drets acaben on comencen els teus!

Sembla obvi que des de l’àmbit educatiu hem de promoure el respecte, l’escolta i la participació entre l’alumnat, però no sempre s’aconsegueix.

Aprofitant que el 10 de desembre se celebra el Dia dels Drets Humans, volíem publicar un article que parlés de la importància de sentir-se escoltat i respectat pels altres. L’assemblea és una eina que permet organitzar activitats de cooperació a la classe i contribueix a posar en pràctica una democràcia directa a l’escola. És un recurs que promou el respecte, la convivència i la participació de l’alumnat.

Com podem treballar en assemblea?

 • L’assemblea ha de ser un moment de trobada per intercanviar i compartir idees per part del nostre alumnat, sempre des del respecte. És per això que hem de deixar que tots s’expressin (des dels qui són més parladors i participatius fins als més tímids o reservats), ja que cada persona aporta i necessita ser escoltada.
 • És important que establim torns per parlar i que deixem que s’expressin les idees en un clima de confiança i de respecte.
 • A l’hora de realitzar l’assemblea convé respectar els torns i el temps per parlar. Hem de deixar que tots tinguin el seu moment per expressar-se i comunicar-se amb llibertat.
 • Cal entendre l’assemblea com una tasca flexible que no ha de tenir una durada programada, sinó que s’ha d’adaptar a les necessitats de l’alumnat en cada moment. Hem d’entendre que hi haurà dies que haurem d’allargar el temps d’assemblea, perquè n’estan sorgint idees interessants o noves propostes de tasques que no ens havíem plantejat i que resulten molt motivadores.
 • També cal tenir en compte totes les opinions i propostes si volem que l’alumnat s’impliqui en l’organització i el treball de classe.
 • Un altre aspecte que hem de considerar és afavorir un clima d’aula i d’aprenentatge adequat, per la qual cosa el nostre rol serà molt important. No oblidem ser amables, utilitzar un to de veu adequat, crear un ambient acollidor en el qual tots se sentin respectats i abrigallats emocionalment.

Com es realitza i es dirigeix l’assemblea?

 • És fonamental que tot l’alumnat es vegi la cara. Una bona manera d’aconseguir-ho és col·locant-nos en semicercle o en forma d’U.
 • A l’hora de gestionar la participació dels estudiants, podem aplicar diferents estratègies: seguir un ordre establert, utilitzar la llista de classe, tenir preparats uns pals amb els noms que extraurem d’un pot a l’atzar, o qualsevol altra estratègia que se’ns ocorri.
 • A més, podem designar entre l’alumnat diferents rols, com el de moderador o moderadora (regula els torns de paraula) i el de secretària o secretari (pren nota de tots els acords presos).
 • És recomanable decidir prèviament els punts que volem tractar i sol·licitar als qui exerceixen la funció de secretari o secretària que els anotin a la pissarra.

 • Si tenim diversos punts per tractar, els moderadors o moderadores seran els qui decideixin, sota consens, quan convé passar a un altre punt, i els secretaris o secretàries (o una altra persona triada) s’encarregaran d’anar marcant a la pissarra els punts abordats.L’assemblea es pot utilitzar en qualsevol moment o fase del projecte:

En quins moments dels projectes podem aplicar l’assemblea?

 • Al principi del projecte, per saber quins coneixements previs tenen i descobrir quins són els seus interessos.
 • Durant les tasques de recerca o en finalitzar el projecte, per treure’n conclusions.
 • També podem utilitzar-la al principi de cada tasca de recerca per recordar el que s’ha treballat amb anterioritat i anticipar i organitzar el treball en aquesta sessió, tal com us expliquem en l’article «Mural de seguiment. Una eina per no perdre el fil».

Com podeu veure, l’assemblea és una eina que podem utilitzar a l’aula com a instrument facilitador de l’aprenentatge en qualsevol moment del nostre projecte. Però l’assemblea també és una tècnica que ens pot servir per acceptar, respectar i escoltar als altres; al mateix temps, afavoreix la participació, la implicació i l’organització de les tasques per part de l’alumnat.

Recordeu que els continguts relacionats amb el Dia dels Drets Humans s’han de treballar per reconèixer-los i identificar-los i, a més, s’han de viure. És una qüestió de saber, saber fer i ser i, encara que tenen un dia assenyalat, s’haurien de treballar cada dia.