En què consisteixen les intel·ligències lingüística, matemàtica, espacial i corporal, i com aplicar-les a Santillana Projectes?

Howard Gardner va proposar el seu model d’intel·ligències múltiples a principis de la dècada dels 80. A partir de 1983, i durant els anys següents, va anar desenvolupant i definint les vuit intel·ligències que integren el seu model. Actualment, aquest model està en discussió per part d’alguns integrants de la comunitat educativa, per la qual cosa és important saber aplicar-lo correctament.

A continuació, us explicarem com treure profit d’aquesta teoria i les seves implicacions educatives. Per fer això, usarem les diferents intel·ligències que proposa Gardner com a recurs d’atenció a la diversitat, tant de ritme d’aprenentatge com d’estils d’aprenentatge, potenciació de les capacitats pròpies de cada infant, etc.

Aquesta manera d’aplicar el model de les intel·ligències múltiples i introduir-les en les propostes didàctiques ens ajudarà a ampliar la manera com l’alumnat interactua amb els continguts, i fomenta la diversitat a l’aula. Com més diverses siguin les maneres de treballar el contingut, més probable serà que la majoria en pugui trobar alguna que s’adapti a les seves característiques i necessitats pròpies.

Així doncs, us expliquem en què consisteix cada intel·ligència al costat d’una proposta pràctica que faciliti el treball amb els projectes de Santillana. Recordeu que a la guia del docent de cada projecte teniu la relació d’intel·ligències que es poden aplicar. Ens acompanyeu?

Com heu comprovat, no és complicat proposar activitats al nostre alumnat de cara a desenvolupar les intel·ligències que proposa Howard Gardner. Si voleu conèixer en què consisteixen les quatre intel·ligències restants i de quines maneres les podem treballar a l’aula, no us perdeu la continuació d’aquest article.

Fins llavors, us convidem a pensar en les vostres pròpies activitats relacionades amb les intel·ligències múltiples.

El Portal Web de Santillana Projectes com a eina d´aprenentatge

Les noves tecnologies ofereixen avantatges enormes a l’hora de potenciar l’aprenentatge, però un mal ús comporta un risc, com l’accés a continguts no apropiats per a menors. A l’article següent trobareu informació sobre aquest tema: «Treballar de manera segura amb les eines digitals dels projectes».

En aquest article volem donar resposta a una sèrie de qüestions que possiblement us heu plantejat durant el desenvolupament dels projectes, com ara: què és el portal web?, en quin moment hem de/podem utilitzar aquest recurs digital?, com es fa servir el portal web?, quina funció té?

Què és el portal web?

Es tracta d’un espai creat específicament per Santillana Projectes per desenvolupar els projectes. La finalitat d’aquest recurs és proporcionar a l’alumnat i als docents tota la informació i els continguts necessaris per dur a terme les tasques de recerca del projecte.

En cada projecte trobarem una gran varietat de recursos multimèdia en diferents formats: vídeos, presentacions, audicions, galeries d’imatges, làmines interactives, mapes, enllaços web, animacions…, seleccionats i creats segons l’edat i el nivell educatiu. En els projectes del Nivell I trobarem recursos desenvolupats per a aquesta franja d’edat, amb tota la informació necessària per resoldre les qüestions plantejades en el quadern. En els projectes del Nivell II i Nivell III trobarem enllaços a pàgines web, prèviament seleccionades, en les quals l’alumnat podrà complementar la seva recerca.

En quin moment hem de/podem utilitzar aquest recurs digital?

En el quadern de treball de l’alumne apareix una icona al costat de les activitats que, per resoldre’s, requereixen una cerca d’informació al portal web, la qual cosa no impedeix que el professorat pugui proposar o utilitzar altres fonts de consulta. Per tant, sempre que ens trobem amb aquesta icona és perquè existeix almenys un recurs multimèdia, dels anteriorment citats, relacionat amb la consecució de l’objectiu per al qual ha estat dissenyada aquesta tasca.

  • Al dossier del docent teniu recollits tots els recursos del portal web organitzats segons la tasca a la qual pertanyen per facilitar-ne la cerca.

  • També trobareu al dossier la descripció de cada tasca i la manera de treballar-la, incloent-hi els recursos del portal web perquè no us en perdeu cap.

Com utilitzar el portal web?

Podem utilitzar aquesta eina de qualsevol de les maneres següents i, fins i tot, podem combinar-les segons el que ens convingui.

  1. Projectant el recurs per al gran grup aula a la PDI abans de realitzar les activitats que porten la icona que ens indica que hi ha un recurs multimèdia associat.
  2. Mitjançant la utilització de les tauletes o els ordinadors perquè visualitzin el recurs en petits grups, afavorint un ambient d’aprenentatge col·laboratiu i que, d’aquesta manera, puguin interactuar i/o tornar-hi si ho necessiten.
  3. Indicant a l’alumnat que accedeixi al recurs des de casa, per tal d’involucrar les famílies en el procés d’aprenentatge i utilitzar el temps de classe per practicar coneixements i realitzar les tasques tal com s’aplica en el model pedagògic de Flipped Classroom.

Hem de ser conscients del context en el qual ens trobem i de les característiques del centre educatiu, de l’aula i de l’alumnat per triar la forma que s’adeqüi millor a aquesta eina.

Així doncs, els continguts del portal web ens serviran tant per exemplificar continguts i il·lustrar-los com per preparar els continguts de les pròximes sessions o fer treballs individuals i en grup.

Quina és la funció del portal web?

Les funcions principals del portal web són: facilitar l’aprenentatge des d’una perspectiva constructivista en la qual l’alumnat adquireixi un rol més actiu en la cerca d’informació durant les diferents tasques de recerca i oferir una gran varietat de recursos als docents per facilitar el procés de desenvolupament de les tasques de recerca del projecte.

D’aquesta manera no sols contribuïm a desenvolupar les competències pròpies de cada projecte, sinó que també ajudem a les competències digital, d’autonomia i aprendre a aprendre, ja que aportem aquest espai que cada infant necessita per construir l’aprenentatge i tractar la informació segons els seus propis esquemes cognitius, és a dir, segons el seu propi estil d’aprenentatge.