És necessari fomentar la creativitat o, per contra, és una destresa innata?

Si entenem que la creativitat és la capacitat o l’habilitat per inventar o crear, des d’objectes físics fins a idees, representacions o simplement fantasies, podem dir que la creativitat es troba present a tot arreu i en tots els àmbits de la vida.

Per a moltes persones, la creativitat només està present en les expressions artístiques, però la veritat és que la podem trobar en qualsevol innovació científica i tecnològica, en la publicitat, en l’esport… i, per descomptat, no és exclusiva de la música, la literatura, la pintura o qualsevol altra expressió artística.

La creativitat és una capacitat inherent a l’ésser humà i aconsegueix la màxima esplendor durant la infància; si no la potenciem, anem perdent aquesta habilitat amb l’edat.

Des de l’àmbit educatiu, atorguem prou importància al desenvolupament de la creativitat? Podem aplicar el foment de la creativitat des de qualsevol assignatura o és exclusiva de les àrees artístiques? És una habilitat innata o es pot entrenar? Es té des del naixement o s’aprèn?

Persones expertes en la matèria asseguren que tots la tenim quan naixem i que, com qualsevol destresa, es pot estimular i potenciar, i si, a més, ho fem des d’edats primerenques, afavorirà el desenvolupament personal i acadèmic.

Albert Einstein deia que «la creativitat és la intel·ligència divertint-se».

En aquest article volem, d’una banda, fer-vos reflexionar sobre la necessitat de treballar aquesta capacitat amb l’alumnat i, de l’altra, mostrar-vos com podeu formar persones creatives i emprenedores amb Santillana Projectes.

Projecte «Creem una empresa solidària»

Aquest projecte està emmarcat en el nivell III (5è i 6è de Primària) dins de l’àrea de Coneixement del medi social. Els estudiants s’acosten per primera vegada als continguts d’economia i d’educació financera presents en el currículum. El projecte gira entorn de l’emprenedoria social, per la qual cosa els aspectes econòmics es tracten des d’un punt de vista de compromís social i d’implicació amb els problemes de l’entorn de l’alumnat amb l’objectiu de treballar amb valors.

El projecte té com a punt de partida un anunci de premsa: «Es busquen persones emprenedores». En aquest article es resumeixen les bases per participar en un concurs de projectes d’emprenedoria social.

Durant el projecte, els estudiants van descobrint que emprendre té molt a veure amb fer-se preguntes, amb observar, amb tenir dubtes, amb innovar, amb treballar en equip… però, sobretot, té a veure amb la creativitat per transformar les dificultats de l’entorn en oportunitats. Es trobaran amb diferents tasques en les quals aniran comprovant que l’enginy i la creativitat són peces clau per trobar solucions als problemes que puguin sorgir.

El producte final consisteix a crear una empresa solidària en la qual es convertiran en autèntiques persones emprenedores socials capaces d’observar el seu entorn de manera diferent per detectar possibles necessitats socials i transformar el seu entorn de manera positiva.

  • Projecte «Eureka! Invents i descobriments científics»

Aquest projecte també pertany al nivell III, però dins de l’àrea de Coneixement del medi natural, i té com a tema central els invents i els descobriments científics. Per desenvolupar-lo, es fa necessària la reflexió sobre les necessitats que satisfan els diferents invents.

L’esdeveniment inicial o punt de partida té l’objectiu de mostrar que l’ésser humà ha ideat al llarg de la història objectes i formes enginyoses per facilitar-nos la vida, des de la roda fins al cotxe elèctric. L’última activitat d’aquesta tasca està pensada per fomentar en l’alumnat la creativitat, perquè s’expressin amb total llibertat, convidant-los a imaginar un invent que pogués ser un gran avenç per a la humanitat.

Mitjançant les diferents tasques del projecte, els estudiants van descobrint que els inventors i les inventores detecten les nostres necessitats per mirar de satisfer-les. Descobreixen que en la majoria dels casos no es tracta de resoldre una necessitat, sinó de fer alguna cosa d’una manera una mica diferent, enginyosa, o de crear una cosa nova de manera creativa.

Per al producte final se’ls planteja la realització d’una fira dels invents, on exposaran tots els artefactes que han construït durant el projecte, la qual cosa els haurà ajudat a comprendre millor quina és la base del seu funcionament. Dins de la fira se celebrarà un repte: la construcció d’un avió, on cada equip dissenyarà i construirà el seu propi avió per al concurs.

Els nens i les nenes aprenen i gaudeixen creant i construint. Crear els produeix molta satisfacció personal, fa augmentar la seva autoestima, la seguretat en si mateixos, i desenvolupa la creativitat.

El pensament creatiu està molt valorat en la nostra societat, la innovació i la capacitat de crear juguen un rol vital en l’evolució. Per això, des de Santillana Projectes creiem que és necessari preparar els nens i les nenes per ser originals, potenciant la seva capacitat d’innovació, emprenedoria i creativitat en tots els àmbits de la vida.----------

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *