Hi ha diferències en l’aprenentatge de nenes i nens?

Si bé és cert que en els últims anys hem avançat molt pel que fa a la igualtat de gènere, també ho és que hi continua havent comportaments i actituds sexistes en la societat actual. Continuem escoltant comentaris que evidencien que encara ens queda un llarg camí per recórrer.

Com a educadors i educadores, els docents tenim l’obligació d’ensenyar en igualtat, per la qual cosa el nostre paper resulta primordial a l’hora de generar un pensament crític en l’alumnat que trenqui estereotips i enderroqui les barreres que a vegades ens imposa la societat.

En aquest sentit és fonamental tenir una actitud proactiva per fer que les nenes i els nens reflexionin sobre els seus propis comportaments i actituds en el seu dia a dia, sigui a l’escola, a casa o al carrer. Hem de ser conscients que és en la infància quan es constitueix la identitat de gènere de la persona i quan s’estableixen els fonaments sobre els quals es desenvoluparà la personalitat del futur adult i els seus valors.

El treball per projectes resulta un mètode d’ensenyament afavoridor per al desenvolupament del pensament crític, ja que es basa en un aprenentatge que parteix de l’experimentació, l’anàlisi de casos concrets, el debat, la confrontació d’idees, la cerca de solucions, alhora que potencia l’anàlisi crítica de la informació, la responsabilitat personal i col·lectiva, i les habilitats de relació interpersonal.

En aquest article volem ressaltar la importància d’educar per i per a la igualtat. Per a això us proposem diferents activitats amb les quals l’alumnat pot desenvolupar una actitud crítica sobre els seus propis comportaments i accions.

Us recordem que a l’article «Activitats complementàries per tractar el Dia Internacional de les Dones, relacionades amb els projectes “On vius?” i “Què vols ser quan siguis gran?”, trobareu propostes d’activitats vinculades a Santillana Projectes dirigides a treballar els prejudicis i les idees preconcebudes quant a gènere.

Propostes per treballar la igualtat de gènere a través dels projectes

Des del projecte «De carn i ossos» de Nivell III se’ns proposa en una de les tasques, referida a la funció de reproducció, concretament l’activitat final, la realització d’un debat a classe sobre alguns estereotips. Aquesta activitat pot resultar molt interessant per conèixer quina és l’opinió dels nens i nenes i que al mateix temps sentin altres punts de vista.

Per facilitar el debat podem formular-los preguntes, a més de les propostes, com ara: Creieu que hi ha diferències entre nens i nenes a l’hora de practicar algun esport?; vosaltres jugueu junts al pati?; penseu que hi ha joguines per a nens i joguines per a nenes?, per què?; la roba que portem ens fa diferents?; penseu que hi ha feines per a homes i feines per a dones?; què voleu ser de grans?, hi ha cap aspecte físic que us impedeixi exercir una feina determinada com pot ser bombera o futbolista?…

Practiquem el joc de rols per equips en els quals simulem diferents situacions que evidenciïn actituds sexistes de la vida real. Una vegada representades totes les situacions, reflexionem sobre el que hem vist i dramatitzat. Per a això podem proporcionar diferents targetes a cada equip perquè preparin les representacions durant uns quinze minuts.

Vegem el vídeo Què significa fer alguna cosa com una nena?, que posa de manifest els estereotips que existeixen en la societat sobre com es comporta una nena. A partir d’aquí generem un debat i la reflexió posterior sobre si hi ha diferències per haver nascut nen o nena a l’hora d’actuar o efectuar qualsevol acció, com pot ser córrer o xutar una pilota, o si són imposades.

Analitzem per parelles o per equips els catàlegs de joguines. Per fer-ho, els repartim diferents catàlegs en paper o els mostrem catàlegs disponibles a Internet. Seguidament, els demanem que donin un cop d’ull als catàlegs durant uns quants minuts. A continuació, els preguntem: Què us ha cridat l’atenció?, quines joguines us agraden més?

Els expliquem el concepte d’estereotip i rol de gènere posant exemples del mateix catàleg (seccions de joguines separades per a nens i nenes, ús dels colors rosa i blau, classificació de joguines domèstiques, d’aventures, etc.).

Després, els plantegem preguntes perquè reflexionin: Us sembla bé que les joguines es divideixin d’aquesta manera?, i que us diguin a què podeu jugar i a què no?; què us dirien els adults a vosaltres si trieu una joguina considerada de nens?, i a vosaltres si en trieu una de considerada de nenes?

Finalment, podríem ampliar l’activitat elaborant un catàleg no sexista per equips o entre tots.

Resulta necessari educar en la igualtat de gènere a les escoles des d’edats primerenques per afavorir la interiorització d’un comportament cívic entre homes i dones. En aquestes edats (de 0 a 12 anys) estan lliures de prejudicis, per la qual cosa fomentar el sentiment d’igualtat repercutirà en el seu desenvolupament com a persona adulta.----------

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *